Giải bài tập trang 9 bài 2 một số oxit quan trọng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học cho mỗi thay đổi sau...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 11 hóa 9


Bài 1 trang 11 sgk chất hóa học 9

Viết phương trình hóa học mang lại mỗi chuyển đổi sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9

Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương thức hóa học

a) Hai hóa học rắn màu trắng là CaO cùng P2O5

b) Hai hóa học khí ko màu là SO2 và O2

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) chan nước vào nhị ống nghiệm bao gồm chứa CaO và P2O5. Tiếp đến cho quỳ tím vào từng dung dịch:

- dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, chất thuở đầu là CaO.

- dung dịch nào làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ là dung dịch axit, chất ban sơ là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn theo lần lượt từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu có kết tủa mở ra thì khí đem vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì khí dẫn vào là khí O2. Để xác định là khí O2 ta dùng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ rực rỡ trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

 Có mọi khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu hoàng đioxit. Khí nào rất có thể được làm khô bởi canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm thô một hóa học là loại nước thoát ra khỏi chất đó mà lại không làm hóa học đó biến thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ làm cho khô đa số chất không tồn tại phản ứng chất hóa học với CaO, kia là những chất H2, O2. Phần nhiều chất không có tác dụng khô bằng CaO là CO2 và SO2, vì có phản ứng cùng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk hóa học 9

Có các chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất làm sao có tính chất sau:

a) nặng hơn không khí.

b) khối lượng nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) tính năng với nước tạo thành thành hỗn hợp axit

e) có tác dụng đục nước vôi trong

g) thay đổi màu sắc giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) các khí nặng hơn không khí:CO2 , O2, SO2

b) phần lớn khí khối lượng nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong ko khí: H2

d) phần đông khí tính năng với nước tạo nên thành dung dịch axit

e) có tác dụng đục nước vôi trong : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk hóa học 9

Khí lưu huỳnh đioxit được sản xuất thành trường đoản cú cặp hóa học nào tiếp sau đây ?

a) K2SO3 cùng H2SO4. B) K2SO4 với HCl. C) Na2SO3 cùng NaOH

d) Na2SO4 với CuCl2. E) Na2SO3 cùng NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Sử Dụng Index Trong Sql Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Tìm Hiểu Index Trong Sql Server (Phần 1)

Bài giải:

Trong những cặp chất cho, SO2 chỉ tạo nên từ cặp hóa học K2SO3 và H2SO4, vì gồm phản ứng sinh ra SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có mật độ 0,01 M, thành phầm là muối canxi sunfit.