Để khôi phục giang sơn sau chiến tranh, nhân dân Xô viết đã tiến hành thành công cơ chế kinh tế mới và triển thi công cuộc xây dựng chủ nghĩa làng hội. Trải qua hai chiến lược 5 năm, Liên Xô đã đạt được những thành quả to mập về hầu hết mặt. Tiếp sau đây mời chúng ta cùng cho với bài học kinh nghiệm “Liên Xô xây sựng nhà nghĩa làng hội (1921 – 1941)”.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kỹ năng trọng tâm

I. Cơ chế kinh tế new và việc làm khôi phục kinh tế (1921 – 1925)

1. Chính sách kinh tế mới.

Bạn đang xem: Bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Hoàn cảnh:Nền kinh tế bị hủy diệt nghiêm trọngTình hình chính trị không ổn định, các thế lực phản bí quyết mạng nổi dậy chống phá các nơi.Tháng 3/1921, Đảng Bôn – sê – vích quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới.Nội dung:Nông nghiệp: ban hành thuế lương thựcCông nghiệp: nhà nước phục sinh công nghiệp nặng.Thương nghiệp, tiền tệ: tư nhân được tự do thoải mái buôn bán, tăng nhanh mối quan hệ giới tính giữa nông làng với thành thị…

=> thực chất là chuyển nền kinh tế do công ty nước độc quyền sang nền kinh tế tài chính hàng hóa những thành phần vì chưng nhà nước kiểm soát.

2. Sự thành lập Liên bang cùng hòa thôn hội công ty nghĩa Xô viết.

Cuối mon 12/1922, Liên Bang CHXHCN Xô viết được ra đời ( hotline tắt là Liên Xô).Gồm 4 nước cộng hòa, đến năm 1940 bao gồm thêm 11 nước.

II. Công cuộc gây ra chủ nghĩa làng hội sinh hoạt Liên Xô (1925 - 1941)

1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên

Hoàn cảnh:Liên Xô vẫn có một nước nông nghiệp trồng trọt lạc hậu.Bị các nước đế quốc bao vây, cô lập.Biện pháp:Ưu tiên phát tiển công nghiệp nặng.Có mục tiêu cụ thể cho từng chiến lược dài hạn (1928 – 1932) cùng (1933 – 1937).Kết quả:Công nghiệp: 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng thành phầm quốc dân.Nông nghiệp: công cuộc tập thể hoá đã đưa 93% nông dân với bên trên 90% diện tích canh tác vào NN tập thể.Văn hoá giáo dục: giao dịch nạn mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục đào tạo tiểu học cả nước, thông dụng giáo dục trung học các đại lý ở thành phố.Xã hội: Cơ cấu giai cấp thay đổi, các thống trị bóc lột bị xoá bỏ, chỉ còn kẻ thống trị công nhân, nông dân cộng đồng và tầng lớp trí thức XHCN.1937, chiến lược 5 năm lần thứ cha đang tiến hành thì bị ngăn cách bởi chiến tranh xâm lược của vạc xít Đức.

Xem thêm: Error Launching Installer Là Gì, Sửa Lỗi Nsis

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô

Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước trơn giềng ở châu Á cùng châu Âu.Từng cách phá vỡ chế độ bao vây, cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.

=> Vị nỗ lực Liên Xô ngày càng nâng cấp trên ngôi trường quốc tế