Ba tổ chức cộng sản đã hối hả thống độc nhất thành Đảng cùng sản vn dưới sự nhà trì của Nguyễn Ái Quốc chế tác điều kiện quyết định cho bước trở nên tân tiến nhảy vọt trong tương lai của biện pháp mạng Việt Nam.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam

1. Hoàn cảnh

Ba tổ chức cộng sản ra đời, song chuyển động riêng rẽ, tranh giàng ảnh hưởng với nhau.

Bạn đang xem: Bài 18 đảng cộng sản việt nam ra đời

=> Phải gồm một Đảng thống tốt nhất .

Hội nghị bước đầu từ ngày 6-1- 1930 trên Cửu Long ( hương Cảng - Trung Quốc) vì chưng Nguyễn Ái Quốc nhà trì.Nội dung hội nghị thành lập Đảng:Tán thành thống tốt nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất: Đảng cộng sản Việt Nam.Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ cầm tắt vị Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Chính cương ,sách lược vắn tắt được trải qua là cương cứng lĩnh chính trị trước tiên của Đảng.

Cương lĩnh chủ yếu trị (2/1930)

Tính chất:Cách mạng tứ sản dân quyền (cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân)Cách social chủ nghĩaHai nhiệm vụ cách mạng:Đánh đuổi bầy đế quốc => trách nhiệm chính của biện pháp mạngĐánh đổ phong kiến và bầy tay sai phản biện pháp mạngMục tiêu: giành lại độc lập, dựng cơ quan ban ngành công-nông-binh, tổ chức triển khai quân team công nông, tịch thu các sản nghiệp của đàn đế quốc, mang lại ruộng đất mang đến dân cày.Lực lượng:Chủ yếu: liên minh công-nôngLiên kết với: trí thức tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung-tiểu địa công ty yêu nước.Lãnh đạo: Đảng cùng sản Việt NamQuan hệ quốc tế: biện pháp mạng việt nam là phần tử của bí quyết mạng nỗ lực giới.Ý nghĩa: họp báo hội nghị có ý nghĩa sâu sắc như một Đại hội ra đời Đảng.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc: Là người sáng lập Đảng và đặt ra đường lối cơ bản cho bí quyết mạng Việt Nam.

II. Luận cương chính trị (10 -1930)

Hội nghị lần đầu tiên Ban chấp hành tw Đảng họp tại hương Cảng (Trung Quốc) hồi tháng 10/1930, thông qua Luận cương bao gồm trị.

Tính chất:Cách mạng tư sản dân quyềnCách social chủ nghĩa (bỏ qua TBCN).Nhiệm vụ: Đánh đổ phong kiến, đế quốcMục tiêu: giải hòa Đông Dương, xây dựng tổ chức chính quyền công nông, thực hiện cách mạng ruộng đất.Lực lượng biện pháp mạng: đa phần công nhân – nông dân.Lãnh đạo phương pháp mạng: Đảng cộng sảnQuan hệ quốc tế: cách mạng Đông Dương là một thành phần khăng khít của phương pháp mạng nỗ lực giới.Hạn chế của Luận cương:Chưa vun rõ xích míc chủ yếu của xóm hội nên không nêu sự việc dân tộc lên mặt hàng đầu.Đánh giá chỉ không đúng về kĩ năng tham gia giải pháp mạng của ách thống trị Tiểu tư sản và bốn sản dân tộc.Không thấy được kỹ năng phân hoá và hấp dẫn một cỗ phận kẻ thống trị địa công ty trong giải pháp mạng giải hòa dân tộc.

Xem thêm: App Xem Video Kiếm Tiền ( Supervank Là Gì, Hải Supervank, App Xem Video Kiếm Tiền (Supervank) 10$ Mỗi Ngày

III. Chân thành và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập và hoạt động Đảng

*Đối cùng với Việt Nam

Là công dụng của cuộc chiến tranh dân tộc bản địa và giai cấpLà sự phối kết hợp giữa nhà nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.Là bước ngoặt bậm bạp trong lịch sử vẻ vang CMVN, khẳng định công nhân đủ sức lãnh đạo CM, xong xuôi khủng hoảng về chỉ đạo CM.Là sự sẵn sàng tất yếu, quyết định những bước cải cách và phát triển nhảy vọt của cm sau này.

*Đối với thế giới