Đáp án và gợi ý Giải bài xích tập bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 11 SGK Hóa lớp 9: một số trong những oxit đặc trưng (tiếp)

II. Lưu huỳnh đioxit SO2

1. Tính chất vật lí

Lưu huỳnh ddioxxit là chất khí ko màu, mùi hương hắc, độc (gây ho, viêm mặt đường hô hấp…), nặng rộng không khí.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 11 sgk hóa 9

2. đặc điểm hóa học:

Lưu huỳnh đioxit là một trong oxit axit tung trong nước với phản ứng với nước, gồm những tính chất hóa học tập sau:

a) chức năng với nước sinh sản thành hỗn hợp axit:

SO2 + H2O → H2SO3 (axit sunfurơ)

SO2 là chất gây ô nhiễm không khí, là 1 trong những chất gây nên mưa axit.

b) tác dụng với hỗn hợp bazơ chế tác thành muối cùng nước:

Thí dụ; SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Khi SO2 tác dụng với hỗn hợp bazơ rất có thể tạo muối trung hòa - nhân chính và muối axit.

c) tác dụng với oxit bazơ (tan) sản xuất thành muối:

Thí dụ: SO2 + Na2O → Na2SO3

3. Ứng dụng của lưu huỳnh đioxit

– đa số SO2 dùng để làm sản xuất axit sunfuric H2SO4.

– dùng làm hóa học tẩy trắng bột mộc trong phân phối giấy, đường,…

– sử dụng làm hóa học diệt mộc nhĩ mốc,…

4. Điều chế diêm sinh đioxit

a) Trong chống thí nghiệm: mang đến muối sunfit tác dụng với axit mạnh như HCl, H2SO4,…

Thí dụ: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Khí SO2 được thu bằng cách thức đẩy không khí.

b) vào công nghiệp: Đốt diêm sinh hoặc quặng pirit fe FeS2 trong ko khí:

S + O2 → SO2

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Giải bài bác tập vào sách giáo khoa Hóa lớp 9 trang 11

Bài 1. Viết phương trình hóa học mang lại mỗi biến hóa sau:

*


Quảng cáo


Hướng dẫn:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 +2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2. Hãy phân biệt từng chất trong mỗi nhóm hóa học sau bằng cách thức hóa học

a) Hai hóa học rắn màu trắng là CaO với P2O5

b) Hai hóa học khí ko màu là SO2 cùng O2

Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn :

a) chan nước vào nhì ống nghiệm tất cả chứa CaO và P2O5. Tiếp nối cho quỳ tím vào từng dung dịch:

– hỗn hợp nào làm chuyển màu quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, chất thuở đầu là CaO.

– dung dịch nào làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ là dung dịch axit, chất ban đầu là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


Quảng cáo


b) Dẫn thứu tự từng khí vào hỗn hợp nước vôi trong, nếu có kết tủa mở ra thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì khí đưa vào là khí O2. Để xác định là khí O2 ta sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ bùng cháy rực rỡ trong khí oxi.

Bài 3. Có gần như khí ẩm (khí bao gồm lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu hoàng đioxit. Khí nào hoàn toàn có thể được làm cho khô bởi canxi oxit ? Giải thích.

Hướng dẫn:Làm khô một hóa học là một số loại nước ra khỏi chất đó nhưng không làm chất đó biến thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ có tác dụng khô đông đảo chất không tồn tại phản ứng hóa học với CaO, kia là những chất H2, O2. Phần lớn chất không làm cho khô bằng CaO là CO2 cùng SO2, vì gồm phản ứng cùng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Hoặc phân tích và lý giải theo bí quyết sau: CaO có tính hút âm (hơi nước), đồng thời là 1 trong oxit bazo (tác dụng với oxit axit). Do vậy CaO chỉ dùng làm khô các khí ẩm là: hiđro ẩm, oxi ẩm

Bài 4: những hóa học khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:

a) nặng hơn không khí.

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) chức năng với nước tạo nên thành hỗn hợp axit

e) làm đục nước vôi trong

g) thay đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Hướng dẫn :a) những khí nặng hơn không khí:CO2 , O2, SO2

b) đều khí nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong ko khí: H2

d) các khí tác dụng với nước sinh sản thành hỗn hợp axit c) làm cho đục nước vôi vào : CO2, SO2

g) Đổi màu sắc giấy quỳ tím ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5: Khí sulfur đioxit được tạo nên thành từ bỏ cặp hóa học nào tiếp sau đây ?

a) K2SO3 với H2SO4. B) K2SO4 với HCl. C) Na2SO3 với NaOH

d) Na2SO4 cùng CuCl2. E) Na2SO3 cùng NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Lịch Sử Thế Giới Cận Đại Lớp 8, Soạn Sử 8 Bài 14: Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Cận Đại

Đáp án: Trong các cặp hóa học cho, SO2 chỉ tạo nên từ cặp chất K2SO3 cùng H2SO4, vì tất cả phản ứng hiện ra SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 Hóa 9: Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối can xi sunfit.