*

*

Bài 2: Một số oxit quan lại trọng

A. Canxi oxit

Bài 2 (trang 9 SGK Hóa 9)

Hãy nhận biết từng cặp chất vào mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học:

a) CaO, CaCO3

b) CaO, MgO

Viết những phương trình phản ứng hóa học.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 9 sgk hóa 9

Lời giải:

a) CaO với CaCO3.

Lẫy mẫu thử từng chất mang lại từng mẫu thử vào nước khuấy đều.

Mẫu chảy được trong nước làCaO.

Mẫu còn lại ko tan vào nước là CaCO3.

CaO + H2O → Ca(OH)2

b) CaO cùng MgO.

Lấy mẫu thử từng chất đến tác dụng với nước.

Mẫu rã được vào nước là CaO.

Xem thêm: Tìm Hiểu Sandbox Là Gì ? Một Kĩ Thuật Bảo Vệ Sự An Toàn Cho Máy Tính Thiết Bị

Mẫu còn lại ko tác dụng với H2O là MgO.

PTPỨ: CaO + H2O → Ca(OH)2

Xem toàn bộGiải Hóa 9: bài 2. Một số axit quan liêu trọng