+) với (Bge 0) ta có(sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết

a) (2sqrt 40sqrt 12 - 2sqrt sqrt 75 - 3sqrt 5sqrt 48 )

( = 2sqrt 40sqrt 4.3 - 2sqrt sqrt 25.3 - 3sqrt 5sqrt 16.3 )

( = 2sqrt 80sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 5.4sqrt 3 )

( = 2sqrt 16.5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 5.4sqrt 3 )

( = 8sqrt 5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 6sqrt 5sqrt 3 = 0)

(eqalign& b),2sqrt 8sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 20sqrt 3 cr& = 2sqrt 4.2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 4.5sqrt 3 cr )

(eqalign& = 4sqrt 2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 6sqrt 5sqrt 3 cr& = 4sqrt 2 - 8sqrt 5sqrt 3 cr )

-- mod Toán 9 HỌC247

Bạn đang xem: bài xích 60 trang 15 sbt toán 9Nếu chúng ta thấyhướng dẫn giảiBài tập 60 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1 tốt thì click chia sẻToán 9 bài 6Trắc nghiệm Toán 9 bài xích 6Giải bài xích tập Toán 9 bài 6

Bài tập SGK khác

bài tập 58 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 59 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 61 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 62 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 63 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 64 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 65 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 66 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 67 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 6.1 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 68 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 69 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 70 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 71 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 72 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 73 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 74 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 75 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 76 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 77 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 78 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 79 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 7.1 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 7.2 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1

ADSENSEADMICRO bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSEADMICRO

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9

Toán 9

Lý thuyết Toán 9

Giải bài bác tập SGK Toán 9

Trắc nghiệm Toán 9

Ôn tập Toán 9 Chương 4

Ôn tập Hình học tập 9 Chương 4

Ngữ văn 9

Lý thuyết Ngữ Văn 9

Soạn văn 9

Soạn văn 9 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 9

Soạn bài Những ngôi sao sáng xa xôi

Tiếng Anh 9

Giải bài bác Tiếng Anh 9

Giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9

Unit 10 Lớp 9 Life on other planets

Tiếng Anh 9 mới reviews 4

Lý thuyết đồ dùng lý 9