( displaystyle2 over sqrt 3 - 1 - 2 over sqrt 3 + 1) ( displaystyle= 2(sqrt 3 + 1) - 2(sqrt 3 - 1) over (sqrt 3 + 1)(sqrt 3 - 1))

( displaystyle = 2sqrt 3 + 2 - 2sqrt 3 + 2 over 3 - 1 = 4 over 2 = 2)


LG câu b

( displaystyle5 over 12(2sqrt 5 + 3sqrt 2 ) )(displaystyle - 5 over 12(2sqrt 5 - 3sqrt 2 ))

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu những phân thức.

Bạn đang xem: Bài 70 trang 16 sbt toán 9

Sử dụng hằng đẳng thức: (a^2-b^2=(a+b)(a-b)) 

Sử dụng: (sqrtA.sqrtB=sqrtA.B) cùng với (Age 0, Bge 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

( displaystyle5 over 12(2sqrt 5 + 3sqrt 2 ) - 5 over 12(2sqrt 5 - 3sqrt 2 ))

( displaystyle = 5(2sqrt 5 - 3sqrt 2 ) - 5(2sqrt 5 + 3sqrt 2 ) over 12(2sqrt 5 + 3sqrt 2 )(2sqrt 5 - 3sqrt 2 )) 

( displaystyleeqalign& = 10sqrt 5 - 15sqrt 2 - 10sqrt 5 - 15sqrt 2 over 12(20 - 18) cr & = - 30sqrt 2 over 12.2 = - 5sqrt 2 over 4 cr )


LG câu c

( displaystyle5 + sqrt 5 over 5 - sqrt 5 + 5 - sqrt 5 over 5 + sqrt 5 )

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu những phân thức.

Sử dụng hằng đẳng thức: (a^2-b^2=(a+b)(a-b)) 

Sử dụng: (sqrtA.sqrtB=sqrtA.B) cùng với (Age 0, Bge 0).

Lời giải chi tiết:

( displaystyle5 + sqrt 5 over 5 - sqrt 5 + 5 - sqrt 5 over 5 + sqrt 5 ) ( displaystyledisplaystyle= (5 + sqrt 5 )^2 + (5 - sqrt 5 )^2 over (5 + sqrt 5 )(5 - sqrt 5 ))

( displaystyle = 25 + 10sqrt 5 + 5 + 25 - 10sqrt 5 + 5 over 25 - 5) ( displaystyle= 60 over 20 = 3)


LG câu d

( displaystylesqrt 3 over sqrt sqrt 3 + 1 - 1 - sqrt 3 over sqrt sqrt 3 + 1 + 1) 

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu các phân thức.

Sử dụng hằng đẳng thức: (a^2-b^2=(a+b)(a-b)) 

Sử dụng: (sqrtA.sqrtB=sqrtA.B) cùng với (Age 0, Bge 0).

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng Cao Sgk Hóa Học 12 Nâng Cao, Để Học Tốt Hóa Học 12 Nâng Cao

Lời giải chi tiết:

( displaystylesqrt 3 over sqrt sqrt 3 + 1 - 1 - sqrt 3 over sqrt sqrt 3 + 1 + 1)

( displaystyle = sqrt 3 (sqrt sqrt 3 + 1 + 1) - sqrt 3 (sqrt sqrt 3 + 1 - 1) over (sqrt sqrt 3 + 1 + 1)(sqrt sqrt 3 + 1 - 1))

( displaystyleeqalign& = sqrt 3(sqrt 3 + 1) + sqrt 3 - sqrt 3(sqrt 3 + 1) + sqrt 3 over sqrt 3 + 1 - 1 cr & = 2sqrt 3 over sqrt 3 = 2 cr )

crimea-troll.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp crimea-troll.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng crimea-troll.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép crimea-troll.com gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.