giải bài bác tập bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: đặc thù hóa học tập của axit – Chương 1.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 14

A. đặc điểm hóa học của axit

I.Tính hóa chất của axit

1. Axit làm cho đổi màu hóa học chỉ thị: hỗn hợp axit làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ.

2. Axit tác dụng với kim loại

Dung dịch axit chức năng được với một vài kim các loại tạo thành muối với giải phóng khí hiđro

Thí dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

2HCl + fe → FeCl2 + H2

Những sắt kẽm kim loại không chức năng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…

Chú ý: Axit HNO3 với H2SO4 đặc công dụng được với tương đối nhiều kim một số loại nhưng không giải tỏa hiđro.

3. Axit chức năng với bazơ sinh sản thành muối và nước

Thí dụ: H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

4. Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành thành muối với nước.

Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

II. Axit táo tợn và axit yếu

Dựa vào khả năng phản ứng, axit được chia thành 2 loại:

+ Axit to gan lớn mật như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu hèn như H2S, H2CO3,…


Quảng cáo


B. Giải bài bác tập Hóa 9 bài 3 trang 14 Hóa lớp 9

Bài 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và hỗn hợp axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng pha trộn magie sunfat.

Đáp án: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2: Có các chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn một trong số đông chất sẽ cho chức năng với hỗn hợp HCl sinh ra:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) hỗn hợp có màu xanh lá cây lam

c) Dung dịch có màu tiến thưởng nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn: a) Khí nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


Quảng cáo


b) hỗn hợp có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch bao gồm màu vàng nâu là dung dịch muối fe (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3. Hãy viết những phương trình chất hóa học của phản bội ứng trong mỗi trường hòa hợp sau:

a) Magie oxit với axit nitric; d) Sắt cùng axit clohiđric;

b) Đồng (II) oxit cùng axit clohiđric; e) Kẽm với axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

Giải bài 3:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bài 4 trang 14 Hóa 9: Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần xác suất (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp theo:

a) phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Công Dân Có Nghĩa Vụ Tôn Trọng Bảo Vệ Tài Sản Nhà Nước Và Lợi Ích Công Cộng

b) phương thức vật lí.

(Biết rằng đồng không chức năng với axit HCl với axit H2SO4 loãng)

Đáp án bài bác 4:

a) phương pháp vật lí: sử dụng thanh nam giới châm, sau thời điểm đã quấn đầu nam châm hút bằng miếng nilon mỏng và nhỏ. Chà những lần vào láo hợp để mang riêng fe ra (Vì fe bị nam châm từ hút còn đồng không trở nên nam châm hút), rồi mang cân. đưa sử tất cả m gam Fe. Thành phần phần trăm theo khối lượng của fe là:

%Fe = m/10 .100%

Suy ra: %Cu = 100% – %Fe

Phương trình hóa học: sắt + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xảy ra phương trình bội phản ứng hóa học

b) phương thức hóa học: Ngâm các thành phần hỗn hợp bột Fe cùng Cu vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng , rước dư cho đến khi khí dứt thoát ra (Fe vẫn phản ứng hết), thanh lọc lấy chất rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy lọc, có tác dụng khô với cân. Hóa học rắn chính là Cu. Trả sử tất cả m gam Cu. Thành phần tỷ lệ theo cân nặng của đồng là: