SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
trang bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Bài tập hóa nâng cao lớp 10

*
Sách bài xích tập chất hóa học 10 nâng cấp

Giải bài tập Sách bài tập hóa học 10 cải thiện - giải thuật bài tập Sách bài xích tập chất hóa học 10 nâng cấp - Tổng phù hợp lời giải cho các bài tập trong Sách bài tập chất hóa học 10 nâng cấp


CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ bài bác ôn tập bài 1: nhân tố nguyên tử bài bác 2: phân tử nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học bài xích 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối vừa đủ bài xích 4: Sử hoạt động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử bài bác 5: rèn luyện về: Thành phần kết cấu nguyên tử. Trọng lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử bài xích 6: Lớp với phân lớp electron bài xích 7: tích điện của các electron vào nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử bài xích 8: rèn luyện chương 1 CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN bài bác 9: Bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học bài 10: Sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố chất hóa học bài 11: Sự biến hóa một số đai lượng đồ lí của những nguyên tố hóa học bài xích 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định phương pháp tuần hoàn bài bác 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bài 14: luyện tập chương 2 CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC bài 16: định nghĩa về links hóa học. Links ion bài bác 17: links cộng hóa trị bài 18: Sự lai hóa những obitan nguyên tử. Sự hình thành links đơn, links đôi và liên kết ba bài xích 19: luyện tập về: links ion. Links cộng hóa trị. Sự lai hóa những obitan nguyên tử bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử bài xích 21: Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học tập bài bác 22: Hóa trị cùng số lão hóa bài 23: link kim loại bài bác 24: luyện tập chương 3 CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC bài 25: bội phản ứng thoái hóa – khử bài xích 26: Phân các loại phản ứng trong hóa học vô cơ bài 27: luyện tập chương 4 CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN bài xích 29: khái quát về đội halogen bài bác 30: Clo bài bác 31: Hiđro clorua – axit clohiđric bài bác 32 : đúng theo chất gồm oxi của clo bài bác 33: rèn luyện về clo với hợp chất của clo bài bác 34: Flo bài xích 35: Brom bài xích 36: Iot bài bác 37: luyện tập chương 5 CHƯƠNG 6.

Xem thêm: Picosmos Tools Là Gì - Download Picosmos Tools

NHÓM OXI bài 40: bao gồm về team oxi bài 41: Oxi bài bác 42: Ozon và hiđro peoxit bài bác 43: diêm sinh bài 44: Hiđro sunfua bài xích 45: đúng theo chất bao gồm oxi của lưu huỳnh bài 46: luyện tập chương 6 CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - Sách bài tập HÓA 10 NÂNG CAO bài 49: tốc độ phản ứng hóa học bài xích 50: thăng bằng hóa học tập bài 51: Luyện tập: vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa học