Cho F1 giao phấn với 3 cây khác, thu được kết quả như sau

Với cây 1 thu được 6,25% cây thấp , quả vàng

Với cây 2 thu được 75% cây cao quả đỏ với 25% cây cao quả vàng

Với cây 3 thu được 75% cây cao quả đỏ với 25% cây thấp quả đỏ

Cho biết mỗi gene qui định một tính trạng và những gen nằm trên những NST thường khác nhau. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai mang lại mỗi trường hợp.
Bạn đang xem: Biện luận và viết sơ đồ lai

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


Hãy đăng nhập hoặc đk để trả lời câu hỏi này.


1 Câu trả lời


+1 ưng ý
*
đã trả lời7 mon 12, 2019bởi PhamthunhienTiến sĩ(21.7k điểm)được bầu chọn là thắc mắc hay nhất7 tháng 12, 2019bởi
*
Khách


Xem thêm: Giải Bài Tập Khoa Học Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Khoa Học 5 Hay Nhất

Hay nhất

* Biện luận:

Xét tính trạng trội lặn:

Xét PL 2: đỏ : kim cương = 3 : 1. Đây là tỉ lệ của quy luật phân li; vì đó, quả đỏ là trội so với quả vàng. Qui ước: A quả đỏ a quả vàng

Xét PL 3: Cao : thấp = 3 : 1. Đây là tỉ lệ của quy luật phân li; bởi đó, cây cao là trội so với cây thấp. Qui ước: B cây cao b cây thấp

* Xét phép lai F1 với cây thứ nhất:

F2 gồm tỉ lệ 6,25% = 1/16 cây thấp, quả vàng do đó F2 tất cả 16 tổ hợp = 4 x 4 suy ra F1 với cây 1 dị hợp về nhì cặp ren AaBb và gồm KH cây cao, quả đỏ

Sơ đồ lai:

F1 (AaBb) x Cây 1 (AaBb)

G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb

9 cao, đỏ : 3 cao, quà : 3 thấp, đỏ : 1 thấp ,vàng

* Xét phép lai F1 với cây 2:

F2 mang đến tỉ lệ 100% cây cao. Vày F1 dị hợp về cặp gen Aa bắt buộc phép lai này chỉ tất cả thể là:

AA x Aa

F2 cho tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng phải phép lai là Bb x Bb

Vậy cây thứ 2 có KG là AABb . Sơ đồ lai:

F1 (AaBb) x Cây 2 (AABb)

G AB, Ab, aB, ab AB, Ab

F2 kilogam AABB : AABb : AaBB : AaBb : AABb : AAbb : AaBb : Aabb

KH 3 cao, đỏ : 1 cao, vàng

* Xét phép lai F1với cây 3:

F2 mang lại tỉ lệ 100% quả đỏ. Do F1 dị hợp về cặp gen Bb cần phép lai này chỉ tất cả thể là BB x Bb