Sau khi làm cho quen hợp hóa học hữu cơ là những hợp hóa học của cacbon, thì cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ là nội dung tiếp theo mà các em yêu cầu nắm vững.

Bạn đang xem: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


Công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ cho biết điều gì? trong phân tử của hợp hóa học hữu cơ các nguyên tử của chúng được link với nhau như vậy nào, hóa trị là bao nhiêu? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Kết cấu phân tử của hợp hóa học hữu cơ

1. Hóa trị của các nguyên tử vào hợp hóa học hữu cơ

- trong số hợp chất hữu cơ cacbon luôn luôn có hóa trị IV, hiđro hóa trị I, lão hóa trị II.

- Hóa trị được màn biểu diễn bằng nét gạch nối như sau:

 Cacbon:

*
oxi: 
*
Hiđro: 
*

- Hóa trị của các nguyên tử trong hợp hóa học hữu cơ được biểu diễn bằng số liên kết của nguyên tử kia với những nguyên tử khác.

2. Liên kết giữa những nguyên tử trong hợp chất hữu cơ, mạch cacbon

- trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, những nguyên tử sẽ link với nhau để tạo thành liên kết. Có thể là links giữa 2 nguyên tử C cùng H, C và O hoặc C cùng C,...

- Số liên kết tạo thành so với một nguyên tử luôn luôn bằng với hóa trị của nó.

Ví dụ 1: Xét kết cấu của phân tử khí metan CH4 như sau:

Ví dụ 2: Xét kết cấu của phân tử methanol CH3OH như sau:

*

Ví dụ 3: Xét cấu tạo phân tử khí etan CH3 -CH3 như sau:

*

- Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp hóa học hữu cơ hoàn toàn có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo ra thành mạch cacbon.

- có 3 loại mạch cacbon, kia là: mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng.

*

II. Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ

- công thức biểu diễn vừa đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử điện thoại tư vấn là bí quyết cấu tạo, ví dụ:

 Metan:  viết gọn: CH4

 Rượu Etylic:  viết gọn: CH3-CH2-OH

- Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và đơn lẻ tự link giữa những nguyên tử trong phân tử.

- Nếu thay đổi trật tự links giữa những nguyên tử trong phân tử sẽ tạo nên ra chất new như ví dụ, cùng bao gồm công thức phân tử là C2H6O nhưng bao gồm 2 một số loại chất không giống nhau là rượu etylic (chất lỏng) với đimetyl ete (chất khí).

+ Công thức kết cấu rượu Etylic: 

+ Công thức cấu tạo của đimetyl ete: 

*

III. Bài xích tập cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

Bài 2 trang 112 sgk hoá 9: Hãy viết công thức cấu trúc của các chất có công có công thức phân tử sau CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hóa trị I.

Lời giải bài xích 2 trang 112 sgk hoá 9:

*

Bài 4 trang 112 sgk hoá 9: Những công thức kết cấu nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

*

Lời giải bài xích 4 trang 112 sgk hoá 9:

- bài này các em cần xem xét liên kết mạch cacbon (và nhóm chức), các em thấy các công thức a, c, d thì 2 nguyên tử cacbon link trực tiếp, còn b, e 2 nguyên tử cacbon links qua O; Như vậy:

+ những công thức a), c), d) phần nhiều là cách làm phân tử của rượu etylic C2H5OH (CH3CH2OH).

+ các công thức b), e) là phương pháp phân tử của ete: CH3OCH3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8 Bài 1 2 3 4 5 6 Trang 4 5 Sgk Gdcd 8

Bài 5 trang 112 sgk hóa 9: Phân tử hợp hóa học hữu cơ A, bao gồm hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy khẳng định công thức phân tử của A, biết trọng lượng mol của A là 30g.