ARN được cấu tạo theo qui định đa phân có 4 các loại rinucleotit, chỉ có một chuỗi poliribonucleotit. Có 3 một số loại ARN (mARN,t ARN, rARN) từng loại thực hiện một chức năng nhất định trong quá trình truyền đạt thông tin từ ADN sang protein


I. ARN

1. Cấu tạo hóa học tập của ARN 

Tương từ bỏ như phân tử AND thì ARN là đại phân tử kết cấu theo hiệ tượng đa phân, đơn phân là những ribonucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc và chức năng của các loại arn

Mỗi 1-1 phân (ribonucleotit) bao gồm 3 nhân tố : 

1 cội bazơ nitơ (A, U, G, X) khác ở phân tử ADN là không có T  1 nơi bắt đầu đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), sống ADN tất cả gốc mặt đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 nơi bắt đầu axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có cấu trúc gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit trong ARN bởi một nửa nucleotit vào phân tử ADN tổng hợp ra nó.

Các ribonucleotit links với nhau bằng links cộng hóa trị thân gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với nơi bắt đầu đường ribolozo của ribonucleotit kia tạo nên thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các các loại ARN với chức năng 

Có 3 một số loại ARN là mARN, tARN cùng rARN tiến hành các chức năng khác nhau.

*

Hình 1: kết cấu của các phân tử ARN.

mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có tác dụng truyền đạt tin tức di truyền tử mạch gốc trên ADN cho chuỗi polipepetit. Để thực hiện tính năng truyền đạt tin tức di truyền tự ADN cho protein thì ARN có 

Trình từ nucleotit sệt hiệu hỗ trợ cho riboxom nhận và link vào ARN Mã mở màn : tín hiệu mở đầu phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã ngừng , có thông tin dứt quá trình dịch mã 

tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong số đó có một thuỳ mang bộ cha đối mã có trình tự bổ sung cập nhật với 1 bộ cha mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp yêu cầu chuỗi polipetit .

rARN có cấu tạo mạch đơn nhưng các vùng các nuclêôtit liên kết bổ sung cập nhật với nhau tạo những vùng xoắn kép viên bộ. RARN link với các protein khiến cho các riboxom. R ARN là nhiều loại ARN có cấu tạo có nhiếu links hidro trong phân tử nhất cùng chiếm con số lớn độc nhất vô nhị trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng các loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch cội → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều dài phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số links hoá trị (HT):

+ Giữa các ribonucleotit với nhau : rN - 1 

+ trong ribonucleotit : rN 

=> Tổng số link cộng hóa trị trong gen là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ bố mã hóa trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho một axit amin

Số bộ cha trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ ba mã hóa aa bên trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( cỗ ba hoàn thành không mã hóa axit amin)

 Số aa có trong chuỗi polipeptit được tổng phù hợp từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( khi kết thức quy trình dịch mã aa khởi đầu bị cắt quăng quật khỏi chuỗi vừa được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quy trình dịch mã, nhằm tổng đúng theo 1 chuỗi pôlipeptit đề nghị môi trường hỗ trợ 249 axitamin.

1. Xác định số nuclêôtit bên trên gen.

2. Xác định số nuclêôtit bên trên mARN vì gen phiên mã.

3. Khẳng định số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

4. Xác minh chiều lâu năm mARN 

5. Tính số link peptit bên trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Số nuclêôtit trên gen = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit bên trên mARN vì chưng gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ luân hồi xoắn của gene =1500: 20 = 75.

4. Chiều nhiều năm của gen = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.

1. Xác định bộ tía trên mARN

2. Khẳng định số nuclêôtit bên trên mARN do gen phiên mã.

3. Xác định chiều dài gen.

4. Số links peptit được xuất hiện để tạo nên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Xác định bộ bố trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit trên mARN bởi gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Nghiệm Của Đa Thức Là Gì, Nghiệm Của Đa Thức Một Biến, Tìm Nghiệm Của Đa Thức Là Gì

4. Số links peptit được hình thành để tạo thành chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay