Dưới đây, crimea-troll.com sẽ lý giải cho chúng ta cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 9 bài: "Công thức sát hoạch gọn" trang 55. Hi vọng, thông qua các bài xích tập sgk và bài bác tập vào vở bài bác tập bên dưới đây sẽ giúp các các bạn sẽ nắm bài xuất sắc hơn và làm bài xích có công dụng hơn.
Bạn đang xem: Công thức nghiệm thu gọn sbt

*

Bài 27: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Xác định a, b’, c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bằng công thức nghiệm thu sát hoạch gọn:

a) (5x^2 - 6x - 1 = 0)

b) ( - 3x^2 + 14x - 8 = 0)

c) (- 7x^2 + 4x = 3)

d) (9x^2 + 6x + 1 = 0)


Bài 28: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Với đầy đủ giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức bằng nhau:

a) (x^2 + 2 + 2sqrt 2 ) và (2left( 1 + sqrt 2 ight)x)

b) (sqrt 3 x^2 + 2x - 1) và (2sqrt 3 x + 3)

c) ( - 2sqrt 2 x - 1) và (sqrt 2 x^2 + 2x + 3)

d) (x^2 - 2sqrt 3 x - sqrt 3 ) và (2x^2 + 2x + sqrt 3 )

e) (sqrt 3 x^2 + 2sqrt 5 x - 3sqrt 3 ) và ( - x^2 - 2sqrt 3 x + 2sqrt 5 + 1)?


Bài 29: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Một chuyển vận viên bơi lội nhảy ước (xem hình 5). Khi nhảy, độ dài h từ tín đồ đó tới khía cạnh nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào vào khoảng cách x từ bỏ điểm rơi cho chân mong (tính bằng mét) bởi vì công thức:

(h = - left( x - 1 ight)^2 + 4)

Hỏi khoảng cách x bởi bao nhiêu

a) Khi đi lại viên ở độ cao 3m?

b) Khi tải viên gặp nước?

*


Bài 30: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Tính giao động nghiệm của phương trình (làm tròn mang lại chữ số thập phân vật dụng hai):

a) (16x^2 - 8x + 1 = 0)

b) (6x^2 - 10x - 1 = 0)

c) (5x^2 + 24x + 9 = 0)

d) (16x^2 - 10x + 1 = 0)


Bài 31: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với quý giá nào của x thì quý giá của hai hàm số bằng nhau:

a) (y = 1 over 3x^2)và (y = 2x - 3)

b) (y = - 1 over 2x^2)và (y = x - 8)?


Bài 32: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m thì:

a) Phương trình (2x^2 - m^2x + 18m = 0) bao gồm một nghiệm $x = -3.$

b) Phương trình (mx^2 - x - 5m^2 = 0) có một nghiệm $x = -2?$


Bài 33: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với quý giá nào của m thì phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt:

a) (x^2 - 2left( m + 3 ight)x + m^2 + 3 = 0)

b) (left( m + 1 ight)x^2 + 4mx + 4m - 1 = 0)


Bài 34: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m thì phương trình tất cả nghiệm kép:

a) (5x^2 + 2mx - 2m + 15 = 0)

b) (mx^2 - 4left( m - 1 ight)x - 8 = 0)


Bài tập bổ sung

Bài 5.1: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Giả sử $x_1, x_2$là nhì nghiệm của phương trình bậc nhì (ax^2 + bx + c = 0) có $Delta "= 0$.

Điều nào sau đấy là đúng?

A) (x_1 = x_2 = b over 2a)

B) (x_1 = x_2 = - b" over a)

C) (x_1 = x_2 = - b over a)

D) (x_1 = x_2 = - b" over 2a)


Bài 5.2: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Tìm mối contact giữa a, b, c để phương trình (left( b^2 + c^2 ight)x^2 - 2acx + a^2 - b^2 = 0) có nghiệm.
Xem thêm: Kiến Trúc Phần Mềm Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Kiến Trúc Hệ Thống Và

Bài 5.3: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Chứng tỏ rằng phương trình (left( x - a ight)left( x - b ight) + left( x - b ight)left( x - c ight) + left( x - c ight)left( x - a ight) = 0) luôn luôn có nghiệm.


Văn mẫu mã lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn đồ vật lí 9Tập bản đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn tiếng Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 siêng ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lực toán 9 tập 1Bài tập phân phát triển năng lượng toán 9