I. Quá trình thứ nhất(1075)

1. đơn vị Tống âm mưu xâm lược nước ta

- thay kỉ XI, công ty Tống chạm chán phải trở ngại về tởm tế, chủ yếu trịvì cầm nhà Tống tiến hành xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình khó khăn trong nước.

- Ở phía Nam, công ty Tống xúi Chăm-pa tấn công Đại Việt; nghỉ ngơi phía Bắc, quân Tống chống cản việc trao đổi sắm sửa giữa hainước, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người.

Bạn đang xem: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống

2. Nhà Lý dữ thế chủ động tiến công nhằm phòng vệ

a.Nhà Lý chuẩn chỉnh bị

- Cử Lý hay Kiệt làm tổng lãnh đạo tổ chức chống chiến.

- dữ thế chủ động đánh tung ý đồ dùng tiến công, phối phù hợp với Chăm-pa tiến công Đại Việt ở trong nhà Tống.

- công ty trương ở trong phòng Lý: tiến công trước để phòng vệ.

b. Diễn biến


*
Lược đồ con đường tiến công thành Ung ChâuQuân Lý thường xuyên Kiệt (mũi thương hiệu đỏ ), quân Tống (mũi thương hiệu xanh)

- mon 10/1075, Lý hay Kiệt vàTông Đản chỉ đạo quân thủy - bộ, chia làm 2 đạo tấn công vào khu đất Tống.

+Mục tiêu: kho lương thành Châu Ung.

+Đường bộ do Thân Cảnh Phúc, Tông Đản chỉ đạo quân dân miền núi tấn công vào châu Ung Châu (Quảng Tây).

+ Đường thủy doLýThường Kiệtchỉ huy quân đổ bộ vào châu Liêm, châu Khâm (Quảng Đông).

- Sau 42 hôm sớm quân ta đã thống trị thành Ung Châu.


82480

c. Ý nghĩa

Quân tống hoàng mang, lâm vào thế bị động, làm biến đổi kế hoạch và làm chậm lại cuộc tiến công xâm lược vào nước ta.

II.Giai đoạn máy hai(1076 – 1077)

1. Binh cách bùng nổ

a. Công ty Lý chuẩn chỉnh bị

- bên Lý ra lệnh cho những địa phương ráo riết sẵn sàng bố phòng ngơi nghỉ nhữngnơi xung yếu gần biên cương Việt - Tống:quân thủy đóng ở Đông Kênh, cỗ binh bố trí dọc theo chiến đường sông Như Nguyệt.


82485

b. Diễn biến

- thời điểm cuối năm 1076, quân Tống doQuách Quỳ, Triệu ngày tiết chỉ huykéo vào nước ta;đạo quân khác vị Hoà Mâu theo đường thủy tiếp ứng.

- mon 1/1077, quân Tống thừa ải nam Quan qua tp. Lạng sơn tiến vào nước ta, nhà Lý đánh những trận bé dại để cản bước tiến của giặc.

- Quân tại sao Quách Quỳ lãnh đạo phải đóng ở bờ Bắc sông Như Nguyệt, chờ quân thủy đến. Tuy thế thủy quân nhà Tống bịLý Kế Nguyên đang mai phục và chặn đánh phải không thể tiến sâu vào hỗ trợ.

2. Cuộc chiến đấu trên phòng con đường Như Nguyệt

a. Diễn biến


*
Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

- Quách Quỳ cho quânvượt sông tiến công phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta bội nghịch công quyết liệt, đẩy lùi chúng về bờ phía Bắc.

- Cuối ngày xuân 1077, Lý thường Kiệt mang đến quân vượt sông Như Nguyệtbất ngờ mở cuộc tiến công lớn vào trận tuyến của quân Tống.


33721

b. Kết quả

- Quách Qùychấp nhấn giảng hòa với rút quân về nước.

c. Nguyên nhân

- Sựủng hộtinh thần liên minh của quândân ta.

- Tài lãnh đạo của LýThường Kiệt.

d. Ý nghĩa

- Là trận đánh hoàn hảo nhất trong lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Xem thêm: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii, Lý Thuyết Và Bài Tập

- đảm bảo nền chủ quyền tự nhà của dân tộc.

- Đập tung mộng xâm chiếm Đại Việt của phòng Tống.


Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

lưu lại
Lớp học
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân tiếng anh thí điểm Đạo đức tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Khoa học lịch sử vẻ vang và Địa lý giờ đồng hồ việt khoa học tự nhiên chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp chuyển động trải nghiệm sáng tạo
cuốn sách
công tác cũ cung cấp học sinh học sách Cánh Diều cung cấp học sinh học sách Kết nối trí thức với cuộc sống hỗ trợ học sinh học sách Chân trời sáng tạo
chủ đề phụ vương
Đang tải dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang sở hữu dữ liệu...
ngôn từ