Quyền đồng đẳng là thành quả đấu tranh vĩnh viễn của nhân loại hiện đại qua các thời kì lịch sử hào hùng khác nhau. Ở nước ta, quyền bình đẳng của công dân được tôn trọng với bảo vệ, được ghi thừa nhận trong hiến pháp với luật. Rõ ràng như núm nào crimea-troll.com mời chúng ta cùng mang đến với bài học kinh nghiệm “công dân đồng đẳng trước pháp luật”.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức và kỹ năng trọng tâm

I. Mở màn bài học

II. Nội dung bài bác học

Bình đẳng trước pháp luật tức là mọi công dan, nam, cô gái thuộc những dân tộc, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội khác nhau đều không biến thành phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phụ trách pháp lí theo luật pháp của pháp luật.

Bạn đang xem: Giải bài tập gdcd 12 bài 3

1. Công dân bình đẳng về quyền cùng nghĩa vụ

Công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng trọn quyền và làm nghĩa vụ trước NN với XH theo luật pháp của PL. Quyền của CD không bóc tách rời nhiệm vụ của CD.Công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ được phát âm như sau:Một là: các CD đa số được hưởng trọn quyền và phải triển khai nghĩa vụ của mình. Những quyền thừa hưởng như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền vượt kế, những quyền tự do cơ bảnvà những quyền dân sự, bao gồm trị khác…Các nhiệm vụ phải triển khai như nghĩa vụ đảm bảo an toàn TQ, nghĩa vụ đóng thuế…Hai là: Quyền và nghĩa vụ của CD không biến thành phân biệt vị DT, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, yếu tố và địa vị XH.

2. Công dân bình đẳng về nhiệm vụ pháp lí

Bình đẳng về nhiệm vụ pháp lí là bất kể công dân nào vi bất hợp pháp luật đầy đủ phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm của bản thân và đề xuất bị xử lí theo biện pháp của pháp luật.CD cho dù ở địa vị nào, làm cho nghề gì khi vi phạm PL hầu hết phải phụ trách pháp lý theo pháp luật của PL (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật) - lúc CD vi phạm luật PL cùng với t/chấtvà mức độ tương đồng đều phải phụ trách pháp lý như nhau, không phân minh đối xử

3. Trách nhiệm của phòng nước trong việc đảm bảo an toàn quyền bình đẳng của công dân trước lao lý .

Xem thêm: Bài 11: Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918

Quyền và nhiệm vụ của công dân được NN nguyên tắc trong Hiến pháp cùng luật.Nhà nước và XH gồm trách nhiệm tạo ra các đk cần thiết đảm bảo cho công dân có tác dụng thực hiện nay quyền và nghĩa vụ của mình.NN có nhiệm vụ xây dựng với hoàn thiện hệ thống PL, cách xử lý nghiêm minh số đông hành vi phạm luật PL và đảm bảo an toàn công bằng, hợp lý và phải chăng trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý.