20 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM- ĐẶT VẤN ĐỀHiến pháp năm 2013Điều 37 (trích)Trẻ em được công ty nước, gia đình và thôn hội bảo vệ, âu yếm và giáo dục ; Điều 119 (trích)Hiến pháp là pháp luật cơ bạn dạng của nước cùng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất.Mọi ỵăn phiên bản pháp giải pháp khác phải phù hợp với Hiến pháp.Luật Bảo vệ, chăm lo và giáo dục trẻ em năm 2004Điều 11. Quyền được khai sinh và tất cả quốc tịch (trích)1. Trẻ nhỏ có quyền được khai sinh và gồm quốc tịch.Điều 12. Quyền được chuyên sóc, nuôi dưỡngTrẻ em tất cả quyền được siêng sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, ý thức và đạo đức.Điều 16. Quyền được học tập tậpTrẻ em tất cả quyền được học tập tập.Trẻ em học tập bậc tè học trong các cơ sở giáo dục công lập chưa phải trả học tập phí.Luật hôn nhân gia đình và gia đình năm 2014Điều 2. Những hình thức cơ bạn dạng của cơ chế hôn nhân và mái ấm gia đình (trích)Xây dựng mái ấm gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc ; những thành viên gia đình có nhiệm vụ tôn trọng, quan liêu tâm, chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau ; không khác nhau đối xử giữa những con.Nhà nước, thôn hội và mái ấm gia đình có trọng trách bảo vệ, cung cấp trẻ em <...> triển khai các quyền về hôn nhân và mái ấm gia đình <...>.Gợi ýTrên cơ sở quyền trẻ nhỏ đã học, em hãy nêu một điều trong vẻ ngoài Bảo vệ, âu yếm và giáo dục và đào tạo trẻ em, mà theo em sẽ là sự ví dụ hoá Điều 37 của Hiến pháp.Từ Điều 37, Điều 119 của Hiến pháp và các điều khí cụ trên, em bao gồm nhận xét gì về mối quan hệ giữa Hiến pháp với chế độ Bảo vệ, quan tâm và giáo dục trẻ em, Luật hôn nhân gia đình và gia đình ?- NỘI DUNG BÀI HỌCHiến pháp là phương tiện cơ bạn dạng của bên nước, có hiệu lực hiện hành pháp lí tối đa trong hệ thống pháp luật Việt Nam. đông đảo văn phiên bản pháp công cụ khác mọi được xây dựng, ban hành trên cơ sở những quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.Nội dung Hiến pháp khí cụ những vấn đề nền tảng, những bề ngoài mang tính lý thuyết của mặt đường lối xây dựng, phạt triển giang sơn : bản chất nhà nước, chính sách chính trị, chế độ kinh tế, cơ chế văn hoá làng hội, quyền, nghĩa vụ cơ bạn dạng của công dân, tổ chức cỗ máy nhà nước.Hiến pháp do Quốc hội thiết kế theo trình tự, giấy tờ thủ tục đặc biệt, được dụng cụ trong Hiến pháp.Mọi công dân cần nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.Tư liệu xem thêm :Hiến pháp năm 2013Điều 2 (trích)1. Bên nước cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa nước ta là nhà nước pháp quyền thôn hội công ty nghĩa của Nhân dân, bởi vì Nhân dân, do Nhân dân. <...>’ 3. Quyền lực tối cao nhà nước là thống nhất, tất cả sự phân công, phối hợp, kiểm soát điều hành giữa những cơ quan công ty nước vào việc tiến hành các quyền lập pháp, hành pháp, bốn pháp.Điều 120 (trích)1. <...> Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp lúc có ít nhất hai phần bố tổng số đbqh biểu quyết tán thành.Ill- BÀI TẬPDưới đấy là một số điều trong Hiến pháp năm 2013, em hãy sắp xếp những điều theo từng nghành nghề dịch vụ : Chê" độ chính trị ; chế độ kinh tế ; Văn hoá, làng mạc hội, giáo dục, kỹ thuật và technology ; Quyền và nhiệm vụ cơ phiên bản của công dân ; Tổ chức bộ máy nhà nước.Điều 16 (trích). Mọi fan đều bình đẳng trước pháp luật.Điều 50 (trích). Nước cộng hoà thôn hội công ty nghĩa nước ta xây dựng nền tài chính độc lập, tự chủ, đẩy mạnh nội lực, hội nhập, bắt tay hợp tác quốc tế, <...> triển khai công nghiệp hoá, tiến bộ hoá đất nước.Điều 58 (trích). Nhà nước, làng mạc hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm lo sức khoẻ tín đồ mẹ, trẻ em em, triển khai kế hoạch hoá gia đình.Điều 33. Mọi người có quyền tự do thoải mái kinh doanh một trong những ngành nghề mà luật pháp không cấm.Điều 32 (trích). Quyền sở hữu tứ nhân cùng quyền quá kế được pháp luật bảo hộ. Trường đúng theo thật quan trọng vì lí vị quốc phòng, an toàn hoặc vì tác dụng quốc gia, chứng trạng khẩn cấp, phòng, kháng thiên tai, bên nước trưng download hoặc trưng dụng gồm bồi thường gia sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường.Điều 2 (trích). Bên nước cùng hoà thôn hội chủ nghĩa việt nam là đơn vị nước pháp quyền xóm hội chủ nghĩa của Nhân dân, vị Nhân dân, vì Nhân dân <...> bởi vì Nhân dân làm chủ ; tất cả quyền lực tối cao nhà nước ở trong về nhân dân mà gốc rễ là hợp lại thành giữa thống trị công nhân với ách thống trị nông dân và đội ngũ trí thức.Điều 102 (trích). Toà án dân chúng là ban ngành xét xử của nước cùng hoà xã hội nhà nghĩa Việt Nam, tiến hành quyền bốn pháp.Điều 86. Chủ tịch nước là fan đứng đầu công ty nước, thay mặt nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa nước ta về đối nội với đối ngoại.Điều 69 của Hiến pháp năm trước đó quy định :Quốc hội là cơ sở đại biểu tối đa của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cùng hoà xã hội công ty nghĩa Việt Nam.Quốc hội tiến hành quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề đặc biệt của non sông và đo lường và tính toán tối cao đối với hoạt động vui chơi của Nhà nước.Căn cứ vào Điều 69 trên, em hãy cho biết thêm những phòng ban nào (Quốc hội, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm phủ, bộ Tài chính, tw Đoàn thanh niên Cộng sản hồ Chí Minh) gồm thẩm quyền ban hành các văn bản dưới trên đây :Hiến pháp ;Điều lệ Đoàn tuổi teen Cộng sản tp hcm ;Luật doanh nghiệp lớn ;Quy chế tuyển chọn sinh đại học và cđ ; đ) phương tiện Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng ;Luật Giáo dục.Theo Hiến pháp năm 2013, bộ máy nhà vn gồm các cơ quan quyền lực tối cao nhà nước ; phòng ban quản lí công ty nước ; cơ quan xét xử ; cơ sở kiểm sát.


Bạn đang xem: Giải bài tập gdcd 8 bài 20


Xem thêm: Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu

Hãy sắp xếp những cơ quan dưới đây vào hệ thống các ban ngành nêu trên :Quốc hội, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, thiết yếu phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban quần chúng. # quận, Phòng giáo dục và Đào tạo, Toà án quần chúng tỉnh, Sở Lao cồn - mến binh với Xã hội, Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông thôn, Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao, Bộ giáo dục và Đào tạo.