Hoá học tập 9 bài 3: đặc điểm hóa học tập của axit giúp các em học sinh lớp 9 nắm rõ kiến thức về đặc thù hóa học với cách nhận thấy axit. Đồng thời giải nhanh được những bài tập hóa học 9 chương 1 trang 14.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 bài 3

Việc giải Hóa 9 bài bác 3 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau sinh hoạt trên lớp đã học gì, gọi sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.


Tính chất hóa học của axit

Lý thuyết Hoá 9 bài 3: tính chất hóa học của axitGiải bài bác tập Hóa 9 bài xích 3 trang 14

Lý thuyết Hoá 9 bài 3: đặc điểm hóa học tập của axit

I. Tính chất hóa học của axit

1. Axit làm đổi màu chất thông tư màu

- dung dịch axit làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ.

- vào hóa học, quỳ tím là chất chỉ thị màu để nhận biết dung dịch axit.

2. Axit công dụng với kim loại

- dung dịch axit tác dụng được với khá nhiều kim nhiều loại tạo thành muối với giải phóng khí hiđro.

Ví dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

2HCl + fe → FeCl2 + H2 (↑)

- các kim một số loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không công dụng với HCl, H2SO4 loãng.

Chú ý: Axit HNO3 cùng H2SO4 đặc công dụng được với tương đối nhiều kim nhiều loại nhưng không hóa giải khí hiđro.

3. Axit tác dụng với bazơ: Axit + bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Phản ứng của axit với bazơ được call là phản ứng trung hòa.

4. Axit tính năng với oxit bazơ: Axit + oxit bazơ → muối hạt + H2O

Ví dụ:

6HCl + Fe2O3 → FeCl3 + 3H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O


Ngoài ra, axit còn tính năng với muối.

Ví dụ:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

II. Axit mạnh và axit yếu

Dựa vào tính chất hóa học, axit được phân có tác dụng 2 loại:

+ Axit bạo dạn như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu ớt như H2S, H2CO3,…

Giải bài bác tập Hóa 9 bài 3 trang 14

Câu 1

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 cùng dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình phản ứng hóa học pha chế magie sunfat.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Câu 2

Có hồ hết chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn một trong phần đông chất sẽ cho tác dụng với hỗn hợp HCl sinh ra:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) hỗn hợp có greed color lam.

c) Dung dịch có màu đá quý nâu.

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình bội phản ứng.

Gợi ý đáp án

a) Khí nhẹ nhàng hơn không khí cùng cháy được trong không khí là khí H2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) dung dịch có greed color lam là dung dịch CuCl2.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O


c) Dung dịch gồm màu kim cương nâu là hỗn hợp FeCl3.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Hoặc Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) dung dịch không màu sắc là những dung dịch MgCl2, AlCl3.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O


Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Câu 3

Hãy viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) Magie oxit cùng axit nitric.

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric.

c) Nhôm oxit với axit sunfuric.

d) Sắt với axit clohiđric.

e) Kẽm cùng axit sunfuric loãng.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học của những phản ứng:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

e) Zn + H2SO4(loãng) → ZnSO4 + H2 ↑ .

Câu 4

Có 10g các thành phần hỗn hợp bột các kim nhiều loại đồng với sắt. Hãy giới thiệu cách thức xác định thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp theo:

a) phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tính năng với axit HCl và axit H2SO4 loãng).

Gợi ý đáp án

a) phương pháp hóa học:

- Ngâm các thành phần hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HCl dư.

- phản nghịch ứng xong, thanh lọc lấy hóa học rắn, rửa những lần trên chứng từ lọc.

- làm cho khô hóa học rắn, nhận được bột Cu.

- Cân, mang sử ta cân nặng được 7,2g. Từ đó suy ra trong lếu hợp tất cả 7,2g Cu cùng 10-7,2= 2,8g Fe

⇒ % Cu = (7,2/10).100% = 72% cùng % fe = 100% - 72% = 28%

PTHH: fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Cu + HCl → ko phản ứng.

Xem thêm: Bài 2 Thực Hiện Pháp Luật Hay, Chi Tiết, Bài 2: Thực Hiện Pháp Luật

b) phương pháp vật lí:

Dùng thanh phái mạnh châm, sau thời điểm đã bọc đầu nam châm từ bằng mảnh nilon mỏng mảnh và nhỏ. Chà những lần trên hỗn hợp bột ta cũng nhận được 2,8g bột Fe.