- Chọn bài bác -Bài 25: đặc thù của phi kimBài 26: CloBài 27: CacbonBài 28: những oxit của cacbonBài 29: Axit cacbonic với muối cacbonatBài 30: Silic. Công nghiệp silicatBài 31: sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 32: luyện tập chương 3: Phi kim - sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 33: Thực hành: đặc thù hóa học của phi kim cùng hợp chất của chúng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 9 – bài xích 32: rèn luyện chương 3: Phi kim – qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm căn nguyên cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1: địa thế căn cứ vào sơ đồ vật sau:

*

Hãy viết phương trình chất hóa học với phi kim rõ ràng là giữ huỳnh.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 bài 32

Lời giải:

*

Bài 2: Hãy viết những phương trình chất hóa học biểu diễn đặc thù hóa học tập của clo theo sơ đồ vật sau:

*

Lời giải:


*
*

Bài 3:
Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn đặc điểm hóa học của cacbon và một vài hợp chất của nó theo sơ đồ vật 3. Cho thấy thêm vai trò của cacbon trong phản bội ứng đó.

*

Lời giải:

(1) C(r ) + CO2(k)
2CO(k)

(2) C(r ) + O2(k) CO2(k)

(3) 2CO(k) + O2(k) 2CO2(k)

(4) CO2(k) + C(r )
2CO(k)

(5) CO2(k) + CaO(r ) CaCO3(r )

(6) CO2(k) + 2NaOH(dd) → Na2CO3(r ) + 2H2O(l)

(7) CaCO3(r ) CaO(r ) + CO2(k)

(8) Na2CO3(r ) + 2HCl(dd)
2NaCl(dd) + CO2(k)↑ + H2O(l)

Bài 4: nhân tố A gồm số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I vào bảng hệ thống tuần hoàn. Hãy mang đến biết:

– cấu trúc nguyên tử của A.

– đặc điểm hóa học đặc trưng của A.

– So sánh tính chất hóa học của A với những nguyên tố lạm cận.

Lời giải:

a) cấu tạo nguyên tử của A:

Số hiệu nguyên tử của A là 11 mang đến biết: natri sống ô số 11, năng lượng điện hạt nhân nguyên tử natri là 11+ tất cả 11 electron vào nguyên tử natri, sinh sống chu kì 3, team I.

b) đặc điểm hóa học đặc thù của natri:


Nguyên tố natri sống đầu chu kì là hai sắt kẽm kim loại mạnh, tròn phản bội ứng hóa học, natri là chất khử mạnh.

Tác dụng với phi kim:

4Na + O2 → 2Na2O

2Na + Cl2 → 2NaCl

Tác dụng với hỗn hợp axit:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 ↑

Tác dụng cùng với nước: Nguyên tố mãng cầu ngoài tính chất hóa học chung của kim loại còn có tính chất hóa học đặc trưng là công dụng với H2O ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

Tác dụng với hỗn hợp muối: na + dung dịch CuSO4

2Na + 2H2O → 2NaOH +H2 ↑

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ +Na2SO4

c) So sánh tính chất hóa học của na với các nguyên tố lạm cận:

Na có đặc thù hóa hoc khỏe mạnh hơn Mg (nguyên tố sau Na), mạnh bạo hơn Li (nguyên tố trên Na) mà lại yếu rộng K (nguyên tố dưới Na).

Bài 5: a) Hãy xác minh công thức của một một số loại oxit sắt, hiểu được khi đến 32g oxit sắt này công dụng hoàn toàn cùng với khí cacbon oxit thì nhận được 22,4g chất rắn.

b) chất khí ra đời được hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong có dư. Tính cân nặng kết tủa thu được.

Xem thêm: Lý Thuyết Gdcd 9 Bài 2: Tự Chủ Giải Giáo Dục Công Dân 9 Trang 8

Lời giải:

a) Gọi bí quyết của oxit sắt là: FexOy

PTHH:

*

*

⇒ CT của oxit fe (Fe2O3)n

↔ (56.2 + 16.3)n = 160 ⇒ n = 1.

Vậy CTHH của oxit sắt: Fe2O3.

b) Khí có mặt CO2

PTHH:


*

Theo pt (1) :

*

Theo pt (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol)

mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6: mang lại 69,6g MnO2 công dụng với dung dịch HCl đặc dư nhận được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính độ đậm đặc mol của những chất trong hỗn hợp A. Mang thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng đổi khác không xứng đáng kể.

Lời giải: