Trả lời câu hỏi và Giải bài bác tập trang 19 bài 4 Sách giáo khoa hóa lớp 9 bài một số axit quan liêu trọng.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 sgk trang 19

Bài 1. Có rất nhiều chất: CuO, BaCl2 Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:

a) hóa học khí cháy được trong không khí ?

b) dung dịch có greed color lam /

c) chất kết tủa màu trắng không tung trong nước cùng axit ?

d) dung dịch không màu với nước ?

Viết toàn bộ các phương trình hóa học.

Đáp án:a) Khí cháy được trong bầu không khí là hiđro

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

b) dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

c) hóa học kết tủa trắng không tan vào nước cùng axit là BaSO4

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

d) dung dịch không màu sắc là muối hạt kẽm.

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Bài 2. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp rất cần phải có những vật liệu chủ yếu như thế nào ? Hãy cho biết thêm mục đích của mỗi quy trình sản xuất axit sunfuric với dẫn ra rất nhiều phản ứng hóa học.

Hướng dẫn: * trong công nghiệp axít sufuric được phân phối từ nguyên liệu: diêm sinh (hoặc quặng pirit), ko khí và nước.

* mục đích của mỗi quy trình và PTPƯ:

– phân phối SO2 bằng phương pháp đốt S trong không khí:

*

– phân phối SO3 bằng cách oxi hóa SO2:

*

– cung ứng H2SO4 bằng cách cho SO3 tác dụng với nước: SO3(k) + H2O(l) → H2SO4(dd)

Bài 3 trang 19 hóa lớp 9 – Một số axit quan lại trọng

Bằng cách nào hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng từng chất trong những cặp chất sau theo phương pháp hóa học tập ?

a) dung dịch HCl với dung dịch H2SO4

b) hỗn hợp NaCl với dung dịch Na2SO4

c) Dung dịch Na2SO4 cùng H2SO4

Viết phương trình hóa học


Quảng cáo


Hướng dẫn bài 3:

a) cho dung dịch muối bột bari hoặc Ba(OH)2, thí dụ BaCl2 vào nhị ống nghiệm, từng ống đựng sẵn dung dichj HCl cùng H2SO4

Ở ống nghiệm nào xuất hiện thêm kết tủa thì dung dịch chứa lúc đầu là dung dịch H2SO4; làm việc ống nghiệm ko thấy hiện tượng gì thì hỗn hợp chứa lúc đầu là hỗn hợp HCl

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

b) sử dụng thuốc demo như câu a) thấy kết tủa là dung dịch Na2SO4 không tất cả kết tủa là hỗn hợp NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 c) có nhiều phương pháp để nhận biết 2 hỗn hợp Na2SO4 với H2SO4 dễ dàng và đơn giản nhất là dùng quỳ tím.

Cho quỳ tím vào từng dung dịch: dung dịch làm cho quỳ tím đối sang màu đỏ là dung dich H2SO4, hỗn hợp không làm chuyển màu sắc quỳ tím là hỗn hợp muối Na2SO4.

Bài 4: Bảng dưới đây cho thấy thêm kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra giữa Fe với dung dịch H2SO4 loãng. Trong những thí nghiệm bạn ta sử dụng 0,2 gam Fe công dụng với thể tích bằng nhau của axit, nhưng có nồng độ không giống nha

Thí nghiệmNồng độ axitNhiệt độ (0C)Sắt sinh sống dạngThời gian làm phản ứng kết thúc (s)
11M25190
22M25Bột85
32M3562
42M50Bột15
52M35Bột45
63M50Bột11

Những thí điểm nào minh chứng rằng:

a) phản bội ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng ánh nắng mặt trời ?

b) bội nghịch ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng diện tích tiếp xúc ?

c) phản nghịch ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng mật độ axit ?

Hướng dẫn giải: So sánh các điều kiện: độ đậm đặc axit, ánh nắng mặt trời của hỗn hợp H2SO4 loãng cùng trạng thái của fe với thời gian phản ứng nhằm rút ra:

a) nghiên cứu 4 với thí nghiệm 5 chứng tỏ phản ứng xẩy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ độ của hỗn hợp H2SO4 .

b) phân tách 3 và thí nghiệm 5 minh chứng phản ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng diện tích tiếp xúc.

c) xem sét 4 và thí nghiệm 6 chứng tỏ phản ứng xẩy ra nhanh rộng khi tăng nồng độ của hỗn hợp H2SO4 .

Bài 5. Hãy thực hiện những chất có sẵn: Cu, Fe, KOH, C6H12O6 (glucozơ), hỗn hợp H2SO4 loãng, H2SO4 đặc với những chính sách thí nghiệm quan trọng để làm mọi thí nghiệm chứng tỏ rằng:

a) dung dịch H2SO4 loãng tất cả những đặc điểm hóa học của axit

b) H2SO4 đặc gồm những tính chất hóa học tập riêng

Viết phương trình hóa học cho từng thí nghiệm.


*

a) Để chứng tỏ dung dịch H2SO4 loãng có những đặc thù hóa học của axit, ta triển khai các thí nghiệm:

Cho axit H2SO4 loãng lần lượt phản ứng với Fe, CuO, KOH:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (có khí bay ra)

(kim loại Cu không công dụng với dd H2SO4 loãng)

CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4 (dung dịch có blue color lam)

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

(Cho quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch gồm màu xanh. Rót từ từ dung dịch H2SO4 thấy màu xanh lá cây dần mất tích đến khi hỗn hợp không màu)

b) Để chứng minh dung dịch H2SO4 đặc tất cả những tính chất hóa học tập riêng ta triển khai các thí nghiệm:

Cho axit H2SO4 đặc tính năng với Cu đun nóng cùng với glucozơ:

Cu + H2SO4 đ, lạnh → CuSO4 + SO2 + H2O

(Đồng bị phối hợp dần, dung dịch rời sang màu xanh da trời và tất cả khí mùi hương hắc thoát ra)

*

(Đường bị biến thành than và đẩy lên khỏi cốc)

Bài 6 trang 19 SGK Hóa 9: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản nghịch ứng xong, nhận được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học;

b) Tính khối lượng mạt sắt sẽ tham gia bội phản ứng

c) tìm kiếm nồng độ mol của hỗn hợp HCl vẫn dùng.

Giải bài 6:a) Số mol khí H2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

a) Phương trình phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Phản ứng 0,15 0,3 0,15 ← 0,15 (mol)

b) cân nặng sắt đã phản ứng:

mFe = 0,15 . 56 = 8,4 g

c) Số mol HCl làm phản ứng:

nHCl = 0,3 mol; 50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của hỗn hợp HCl: CM,HCl = 0,3/0,05 = 6M

Bài 7 trang 19: Hòa tan trọn vẹn 12,1 gam tất cả hổn hợp bột CuO với ZnO phải 100 ml hỗn hợp HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính xác suất theo cân nặng của từng oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 10 Nâng Cao Có Lời Giải, Giải Bài Tập Hóa 10 Nâng Cao

Hướng dẫn giải bài xích 7:

Số mol HCl = 3 . 100/1000 = 0,3 mol

Gọi x, y là số mol của CuO cùng ZnO

a) những phương trinh hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Phản ứng: y → 2y y (mol)

b) Từ trọng lượng của các thành phần hỗn hợp và số mol HCl, ta lập hệ phương trình.

*

Giải (1)(2) ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

*

c) vày CuO và ZnO làm phản ứng với H2SO4 theo thuộc tỉ lệ mol, nên rất có thể coi hai oxit như một oxit tất cả công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol