Giải bài bác tập trang 6 bài bác 1 tính chất hóa học tập của oxit. Khái quát về sự việc phân một số loại oxit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể tính năng được với...

Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 1: tính chất hóa học của oxit


Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9

Có đầy đủ oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể tính năng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) phần nhiều oxit tác dụng với nước là CaO và SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) hồ hết oxit chức năng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9

Có gần như chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể công dụng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất chức năng được với nhau là: H2O cùng CO2; H2O với K2O; CO2 và K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ phần đông chất: can xi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất tương thích điền vào các sơ đồ gia dụng phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → can xi hiđroxit

e) canxi oxit + ... → can xi cacbonat

Dùng những công thức hóa học nhằm viết tất cả những phương trình hóa học của các sơ thiết bị phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho những oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Nên chọn lựa những hóa học đã cho công dụng được với

a) Nước, tạo thành hỗn hợp axit

b) Nước, chế tác thành hỗn hợp bazơ

c) dung dịch axit, tạo nên thành muối với nước.

d) hỗn hợp bazơ, tạo thành muối với nước.

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) các chất tác dụng với nước chế tạo ra thành dung dịch axit là CO2 với SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) đa số chất chức năng với nước sinh sản thành dung dịch bazơ là Na2O với CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) phần đa chất tác dụng với dung dịch axit chế tạo ra thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) số đông chất công dụng với hỗn hợp bazơ chế tác thành muối và nước là CO2 với SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm núm nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ các thành phần hỗn hợp trên ? trình diễn cách làm và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... Khí CO2 bị dung nạp hết do bao gồm phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit chức năng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric tất cả nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ tỷ lệ của những chất bao gồm dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Xem thêm: Ultra Iso Là Gì Và Những Tính Năng Ultraiso Là Gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Ultraiso

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc làm phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau làm phản ứng: 0 0,18 0,02

b) dung dịch sau phản bội ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = trăng tròn - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%