Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính nồng độ mol của hỗn hợp Ba(OH)2 đã dùng

c) Tính cân nặng chất kết tủa thu được.
Bạn đang xem: Một số axit quan trọng

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Đổi số mol nCO2 (ĐKTC) = VCO2: 22,4 =?

a) Viết PTHH, đo lường và tính toán theo PTHH

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

b) công thức tính độ đậm đặc mol : centimet = nBa(OH)2 : VBa(OH)2

c) mKết tủa = mBaCO3


Lời giải chi tiết

Số mol CO2 = (frac2,2422,4 = 0,1 mol)

a) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

Phản ứng: 0,1 → 0,1 0,1

b) Theo phương trình hóa học số mol Ba(OH)2 có trong 200 ml dung dịch là 0,1 mol (do đề bài cho thấy thêm tác dụng vừa hết)

Đổi 200 ml = 0,2 lít

(CM_Baleft( OH ight)_2 = frac0,10,2 = 0,5 ;M)

c) chất kết tủa nhận được sau phản bội ứng là BaCO3 bao gồm số mol là 0,1

(m_BaCO_3 = 0,1 imes 197 = 19,7 g)

crimea-troll.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp crimea-troll.com
Xem thêm: Luyện Tập Chương 4 Hóa 9 - Hóa Học 9 Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon

Cảm ơn các bạn đã thực hiện crimea-troll.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép crimea-troll.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.