• bài 1: Sự điện li • bài xích 2: Phân loại các chất điện li • bài xích 3: Axit, bazơ và muối • bài 4: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit – bazơ • bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối • bài 6: làm phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch các chất điện li. • bài xích 7: Luyện tập: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Chương 2: nhóm Nitơ
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học lớp 11 nâng cao

• bài 9: bao quát về đội nitơ • bài xích 10: Nitơ • bài bác 11: Amoniac và muối amoni • bài bác 12: Axit nitric và muối nitrat • bài xích 13: Luyện tập: tính chất của nitơ với hợp hóa học của nitơ • bài xích 14: Photpho • bài 15: Axit photphoric với muối photphat • bài 16: Phân bón hóa học • bài xích 17: Luyện tập: đặc thù của photpho và các hợp chất của photpho

Chương 3: đội Cacbon


• bài xích 19: bao quát về team cacbon • bài 20: Cacbon • bài bác 21: Hợp chất của cacbon • bài bác 22: Silic và hợp chất của silic • bài bác 23: Công nghiệp silicat • bài 24: Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic cùng hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ


• bài 25: chất hóa học hữu cơ cùng hợp chất hữu cơ • bài bác 26: Phân các loại về call tên hợp hóa học hữu cơ • bài bác 27: so sánh nguyên tố • bài xích 28: công thức phân tử hợp chất hữu cơ • bài xích 29: luyện tập chất hữu cơ, cách làm phân tử • bài bác 30: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ • bài xích 31: phản bội ứng cơ học • bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no


• bài xích 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân với danh pháp • bài bác 34: Ankan: kết cấu phân tử và đặc thù vật lí • bài 35: Ankan: đặc điểm hóa học, pha trộn và vận dụng • bài bác 36: Xicloankan • bài bác 37: Luyện tập: Ankan với xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon ko no


• bài bác 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân • bài bác 40: Anken: đặc điểm hóa học, pha chế và áp dụng • bài bác 41: Ankađien • bài xích 42: quan niệm về tecpen • bài 43: Ankin • bài 44: luyện tập Hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


• bài xích 46: Benzen và ankylbenzen • bài bác 47: Stiren với naphtalen • bài 48: nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên • bài bác 49: Luyện tập đối chiếu đặc điểm kết cấu và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no cùng không no

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol


• bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon • bài 52: rèn luyện Dẫn xuất halogen • bài bác 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, đặc thù vật lí. • bài xích 54: Ancol: tính chất hóa học, pha trộn và áp dụng • bài xích 55: Phenol • bài bác 56: luyện tập Acol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài bác 58: Anđehit và xeton • bài 59: luyện tập Anđehit cùng xeton • bài xích 60: Axit cacbonxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí • bài bác 61: Axit cacboxylic: đặc điểm hóa học, điều chế và áp dụng • bài bác 62: rèn luyện Axit cacboxylic


Xem thêm: Giáo Dục Công Dân Lớp 7 - Giải Bài Tập Sgk Gdcd Lớp 7

Mục lục Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 nâng cao theo chương •Chương 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: nhóm Nitơ •Chương 3: đội Cacbon •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ •Chương 5: Hiđrocacbon no •Chương 6: Hiđrocacbon không no •Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic