Bài 24 rèn luyện chương III – links hóa học. Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 95, 96 Sách giáo khoa chất hóa học lớp 10 Nâng cao.Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ những nguyên tử tương ứng; Trình bày sự tương đương nhau và không giống nhau giữa 3 loại liên kết sau

Bài 1: Viết phương trình màn trình diễn sự hình thành những ion tiếp sau đây từ những nguyên tử tương ứng:

(eqalign& ma),, mNa,, o ,, mN ma^ + ,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,d),,Cl,, o ,,Cl^ – cr& b),,Mg,, o ,,Mg^2 + ,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,e),,S,, o S^2 – cr& c),,Al,, o ,,Al^3 + ,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,f),,O,, o O^2 – cr )

(eqalign & ma),, mNa,, o ,, mN ma^ + + 1e;,,,,,,,,,,,,,,,d),,Cl + 1e,, o ,,Cl^ – cr & b),,Mg,, o ,,Mg^2 + + 2e;,,,,,,,,,,,e),,S + 2e,, o S^2 – cr & c),,Al,, o ,,Al^3 + + 3e;,,,,,,,,,,,,,,f),,O + 2e,, o O^2 – cr )

Bài 2:Trình bày sự giống như nhau và không giống nhau giữa 3 loại links sau:

a) links ion ;

b) liên kết cộng hóa trị không cực ;

c) link cộng hóa trị bao gồm cực.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 10 nâng cao

So sánhLiên kết cùng hóa trị không cựcLiên kết cùng hóa trị bao gồm cựcLiên kết ion
Giống nhau về mục đíchCác nguyên tử kết phù hợp với nhau để tạo ra cho từng nguyên tử lớp electron ko kể cùng bền chắc giống cấu trúc của khí thảng hoặc (2e hoặc 8e)
Khác nhau về kiểu cách hình thành liên kếtDùng thông thường e. Cặp e không xẩy ra lệchDùng tầm thường e. Cặp e bị lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện mạnh khỏe hơnCho cùng nhận electron
Thường chế tạo ra nênGiữa các nguyên tử của và một nguyên tố phi kimGiữa phi kim mạnh yếu khác nhauGiữa sắt kẽm kim loại và phi kim
Nhận xétLiên kết cộng hóa trị bao gồm cực là dạng trung gian giữa liên kết cộng hóa trị không rất và link ion

 

Bài 3: Cho dãy oxit sau: (Na_2O,MgO,Al_2O_3,SiO_2,P_2O_5,SO_3,Cl_2O_7.) nhờ vào giá trị hiệu độ âm năng lượng điện của 2 nguyên tử trong phân tử, hãy khẳng định kiểu links trong từng phân tử oxit (dựa vào số liệu sinh hoạt bảng 2.3)


Quảng cáo


(eqalign và Na_2O,,,MgO,,,Al_2O_3 cr & underbrace 2,51,,,,,,,2,13,,,,,,1,83_ extLiên kết ion cr ) (eqalign & SiO_2,,,,P_2O_5,,,,SO_3 cr và underbrace 1,54,,,,,,1,25,,,,,0,86_ extliên kết cộng hoá trị có cực cr ) (eqalign và ,,,,,,,,,,,;;;;;,Cl_2O_7 cr & underbrace 0,28_ extliên kết cùng hoá trị không cực cr )

Bài 4: a) phụ thuộc độ âm điện, hãy xét coi tính phi kim thay đổi như cụ nào trong dãy nguyên tố sau:

O Cl S H

b) Viết công thức cấu trúc của các phân tử sau; (Cl_2O,NCl_3,H_2S,NH_3).

Xét coi phân tử như thế nào có link phân cực mạnh dạn nhất.

a) Độ âm năng lượng điện của O, Cl, S, H theo lần lượt là: 3,44 ; 3,16 ; 2,58 ; 2,2.

Nhận xét: Tính phi kim bớt dần (O > Cl > S > H).


Quảng cáo


b) cách làm cấu tạo:

Cl – O – Cl ;

*

H – S – H

*

Hiệu độ âm năng lượng điện (eqalign & Cl_2O,,,,,,,,,,,,,,,,,NCl_3,,,,,,,,,,,,,,,,H_2S,,,,,,,,,,,,,,,,,NH_3 cr & 0,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,12,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,38,,,,,,,,,,,,,,,,0,84 cr )

Phân tử (Cl_2O,NCl_3,H_2S) có links cộng hóa trị ko phân cực. Phân tử (NH_3) có liên kết cộng hóa trị phân cực táo tợn nhất.

Bài 5: Nguyên tử của một yếu tố có thông số kỹ thuật electron (1s^22s^22p^3)

a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra bí quyết của thích hợp chất dễ dàng và đơn giản nhất cùng với hiđro.

Xem thêm: Ứng Dụng Bigo Là Gì ? Hướng Dẫn Kiếm Tiền Bigo Live Bigo Live Là Gì

b) Viết công thức electron cùng công thức kết cấu phân tử 1-1 chất của nhân tố đó.