a. A ( = 2x^2 - 8x – 10) ( = 2left( x^2 - 4x + 4 ight) - 18 = 2left( x - 2 ight)^2 - 18)

(2left( x - 2 ight)^2 ge 0 Rightarrow 2left( x - 2 ight)^2 - 18 ge - 18)

Do đó giá trị bé dại nhất của biểu thức A bởi -18 tại (x = 2)

b. B ( = 9x - 3x^2)( = 3left( 3x - x^2 ight) = 3left( 9 over 4 - 9 over 4 + 2.3 over 2x - x^2 ight))

( = 3left< 9 over 4 - left( 9 over 4 - .3 over 2x + x^2 ight) ight> = 3left< 9 over 4 - left( 3 over 2 - x ight)^2 ight> = 27 over 4 - 3left( 3 over 2 - x ight)^2)

Vì (left( 3 over 2 - x ight)^2 ge 0 Rightarrow B = 27 over 4 - 3left( 3 over 2 - x ight)^2 le 27 over 4) cho nên giá trị lớn số 1 của B bằng (27 over 4) trên (x = 3 over 2)

 

 

 

 

 
Bạn đang xem: Giải bài tập sbt toán 8 tập 1

Xem giải thuật SGK - Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Hướng Dẫn Edit Truyện Là Gì ? Giải Thích Các Thuật Ngữ Trong Giới Truyện

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp crimea-troll.com