Giải SBT toán lớp 8 tập 1 bài bác 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử phổ biến đầy đủ hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ cách thức giải các dạng bài bác tập vào sách bài tập

Giải bài xích tập Sách bài xích tập Toán 8 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung được sưu tầm cùng tổng thích hợp có chọn lọc kỹ lưỡng. Dưới đó là lời giải đưa ra tiết cho các câu hỏi trong Sách bài bác tập nằm trong size chương trình đào tạo và huấn luyện môn Toán lớp 8 tập 1. Hi vọng rằng đây vẫn là số đông tài liệu bổ ích vào công tác huấn luyện và giảng dạy và học hành của quý thầy cô cùng các em học sinh.

Bạn đang xem: Giải bài 22, 23, 24, 25 trang 82, 83 sách bài tập toán 8 tập 1

Bài 21 trang 8 SBT Toán lớp 8 Tập 1

Tính nhanh:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

Lời giải:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

= 12,7.(85 + 5.3)

= 12,7. ( 85 + 15)

= 12,7.100 = 1270

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

= 52.143 – 52.39 – 52.4 ( bởi 8.26 = 4.2.26 = 4. 52 = 52.4)

= 52.(143 – 39 – 4)

= 52.100 = 5200

Bài 22 trang 8 Toán SBT lớp 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. 5x – 20y

b. 5x(x – 1) – 3x(x – 1)

c. X(x + y) – 5x – 5y

Lời giải:

a. 5x – 20y = 5x – 5.4y = 5(x – 4y)

b. 5x(x – 1) – 3x(x – 1) = x(x – 1)(5 – 3) = 2x(x – 1)

c. X(x + y) – 5x – 5y

= x( x+ y) – ( 5x + 5y)

= x(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(x – 5)

Bài 23 trang 8 Toán lớp 8 SBT Tập 1

Tính giá bán trị của các biểu thức sau:

a. X2 + xy + x tại x = 77 và y = 22

b. X(x – y) + y(y – x) tại x= 53 với y =3

Lời giải:

a. Ta có: x2 + xy + x = x(x + y + 1)

Thay x = 77, y = 22 vào biểu thức, ta được:

x(x + y + 1) = 77.(77 + 22 + 1) = 77.100 = 7700

b. Ta có: x(x – y) + y(y – x) = x(x – y) – y(x – y) = (x – y)(x – y) = (x – y)2

Thay x = 53, y = 3 vào biểu thức ta được:

(x – y)2 = (53 – 3)2 = 502 = 2500

Bài 24 trang 8 SBT Toán lớp 8 Tập 1

Tìm x biết:

a. X + 5x2 = 0

b. X + 1 = (x + 1)2

c. X3 + x = 0

Lời giải:

a) Ta có: x + 5x2 = 0 ⇔ x(1 + 5x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc 1 + 5x = 0

1 + 5x = 0 ⇒ x = - 1/5 . Vậy x = 0 hoặc x = - 1/5

b) Ta có: x + 1 = (x + 1)2

⇔ (( x + 1) - (x + 1)2 = 0

⇔ (x + 1)< 1- (x + 1) > = 0

⇔ -x = 0 hoặc x + 1 = 0

x + 1 = 0 ⇒ x = -1.

- x = 0 buộc phải x= 0

Vậy x = 0 hoặc x = -1.

c) Ta có: x3 + x = 0 ⇒ x(x2 + 1) = 0

Vì x2 ≥ 0 phải x2 + 1 ≥ 1 > 0 với đa số x

Vậy x = 0

Bài 25 Toán lớp 8 Tập 1 SBT trang 8

Chứng minh rằng: n2 (n + 1) + 2n(n + 1) luôn luôn chia hết đến 6 với đa số số nguyên n.

Lời giải:

Ta gồm n2 (n + 1) + 2n(n + 1) = (n2 + 2n).(n+ 1)= n(n+ 2).(n+1) = n(n + 1)(n + 2)

Vì n cùng n + 1 là 2 số nguyên liên tục nên có một số trong những chia hết mang đến 2

⇒ n(n + 1) ⋮ 2

n, n + 1, n + 2 là 3 số nguyên thường xuyên nên có một số trong những chia hết mang đến 3

⇒ n(n + 1)(n + 2) ⋮ 3 cơ mà ƯCLN (2;3) = 1

vậy n(n + 1)(n + 2) ⋮ (2.3) = 6 với tất cả số nguyên n

Bài tập vấp ngã sung trang 9 Tập 1 SBT Toán lớp 8

1Phân tích nhiều thức x2(x + 1) − x(x + 1) thành nhân tử ta được công dụng là:

A. X;

B. X(x + 1);

C. X(x + 1)x;

D. X(x − 1)(x + 1).

Hãy chọn hiệu quả đúng?

Lời giải:

Ta có: x2(x + 1) − x(x + 1) = (x + 1).(x2 – x)

= (x+ 1).x (x-1) = x.(x- 1).(x+ 1)

Chọn D. X(x − 1)(x + 1).

2.

Xem thêm: Sự Vật Là Gì? Các Danh Từ Chỉ Sự Vật Là Gì Từ Chỉ Sự Vật Là Gì

 Tính nhanh những giá trị biểu thức

a) 97.13 + 130.0,3

b) 86.153 − 530.8,6

Lời giải:

a) 97.13 + 130.0,3 = 97.13 + 13.10.0,3

= 97.13 + 13.3 = 13.(97 + 3) = 13.100=1300

b) 86.153 − 530.8,6 = 86.153 – 53.10.8,6

= 86.153 − 53.86 = 86.(153 − 53) = 86.100=8600

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download Giải toán Sách bài tập Toán lớp 8 tập 1 bài 6 trang 8 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.