Giải bài tập trang 48, 49 bài xích 2 Đồ thị của hàm số bậc nhì Sách bài bác tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 7: Vẽ đồ thị của hàm số...

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 9 tập 2


Câu 7 trang 48 Sách bài xích tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = 0,1x^2)

a) Vẽ đồ gia dụng thị của hàm số.

b) các điểm sau bao gồm thuộc vật dụng thị xuất xắc không: A(3; 0,9), B(-5; 2,5), C(-10, 1)?

Giải

a) Vẽ đồ gia dụng thị hàm số (y = 0,1x^2)

x

-5

-2

0

2

5

(y = 0,1x^2)

2,5

0,4

0

0,4

2,5

b) thay hoành độ điểm A vào phương trình hàm số:

(y = 0,1.3^2 = 0,9 = y_A)

Vậy điểm A (3; 0,9) thuộc đồ thị hàm số.

Thay hoành độ điểm B vào phương trình hàm số:

(y = 0,1left( - 5 ight)^2 = 0,1.25 = 2,5 = y_B)

Vậy điểm B (-5; 2,5) thuộc đồ gia dụng thị hàm số.

Thay hoành độ điểm C vào phương trình hàm số:

(y = 0,1left( - 10 ight)^2 = 0,1.100 = 10 e y_C).

Vậy điểm C (-10; 10) không thuộc trang bị thị hàm số.

 

Câu 8 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = ax^2). Xác minh hệ số a trong các trường phù hợp sau:

a) Đồ thị của nó trải qua điểm A(3; 12);

b) Đồ thị của nó đi qua điểm B(-2; 3).

Giải

a) Đồ thị hàm số (y = ax^2) đi qua điểm A (3; 12) yêu cầu tọa độ của A nghiệm đúng phương trình hàm số.

Ta có: (12 = a.3^2 Leftrightarrow a = 12 over 9 = 4 over 3)

Hàm số vẫn cho: (y = 4 over 3x^2)

b) Đồ thị hàm số (y = ax^2) đi qua điểm B (-2; 3) phải tọa độ của điểm B nghiệm đúng phương trình hàm số: (3 = aleft( - 2 ight)^2 Leftrightarrow a = 3 over 4)

Hàm số đang cho: (y = 3 over 4x^2)

 

Câu 9 trang 48 Sách bài xích tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = 0,2x^2)

a) hiểu được điểm A(-2; b) thuộc thứ thị, hãy tính b. Điểm A’(2; b) gồm thuộc đồ vật thị của hàm số không? do sao?

b) biết rằng điểm C(c; 6) thuộc vật thị, hãy tính c. Điểm D(c; -6) bao gồm thuộc đồ thị không? vày sao?

Giải

a) Điểm A (2; b) thuộc đồ vật thị hàm số (y = 0,2x^2) nên tọa độ của điểm A nghiệm đúng phương trình hàm số

Ta có: (b = 0,2.2^2 = 0,8)

Điểm A’ (2; b) đối xứng với điểm A (-2; b) qua trục tung mà điểm A (2; b) thuộc đồ gia dụng thị hàm số (y = 0,2x^2) nên điểm A’(2; b) thuộc thiết bị thị hàm số (y = 0,2x^2).

Xem thêm: Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii Lop8, Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii

b) Điểm C (c; 6) thuộc đồ gia dụng thị hàm số (y = 0,2x^2) nên tọa độ của điểm C nghiệm đúng phương trình hàm số:

Ta có: (6 = 0,2.c^2 Leftrightarrow c^2 = 6 over 0,2 = 30 Rightarrow c = pm sqrt 30 )

Điểm D (c; -6) đối xứng cùng với điểm C (c; 6) qua trục hoành nhưng mà đồ thị hàm số (y = 0,2x^2) gồm 2 nhánh đối xứng qua trục tung bắt buộc C (c; 6) thuộc thiết bị thị hàm số thì điểm D (c; -6) ko thuộc vật thị hàm số.