LỚP 6Kết Nối Tri ThứcCánh DiềuChân Trời sáng TạoChương Trình CũLỚP 7LỚP 8LỚP 9LỚP 10LỚP 11LỚP 12Ebooks

crimea-troll.com giới thiệu với tất cả chúng ta đọc khá đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu vấn đáp hoặc lưu ý trả lời) của những câu hỏi, bài xích tập gồm trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung bài giải bài xích tập sgk lịch sử dân tộc lớp 7 bao hàm đầy đủ kiến thức, triết lý và bài xích tập bao gồm trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7, sẽ giúp đỡ các em học tốt môn lịch sử. Cùng với phương châm “Bài tập nào cực nhọc đã có crimea-troll.com” hi vọng sẽ đồng hành cùng chúng ta học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Bạn đang xem: Giải sách lịch sử lớp 7


I. Sách giáo khoa lịch sử 7

*

II. Trả lời câu hỏi sgk lịch sử hào hùng 7

Phần một

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1.Sự sinh ra và trở nên tân tiến của xã hội phong kiến ở châu Âu
Bài 2.Sự suy vong của chính sách phong kiến với sự hình thành công ty nghĩa tư bản ở Châu Âu
Bài 3.Cuộc chiến đấu của thống trị tư sản chống phong loài kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu
Bài 4.Trung Quốc thời phong kiến
Trung Quốc thời phong con kiến (tiếp theo)
Bài 5.Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6.Các non sông phong loài kiến Đông phái nam Á
Các non sông phong con kiến Đông phái mạnh Á (tiếp theo)
Bài 7.Những nét tầm thường về làng hội phong kiến

Phần hai

LỊCH SỬ VIỆT phái nam TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 8.Nước ta bắt đầu độc lập
Bài 9.Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – tiền Lê
I. Tình hình chính trị, quân sự

II. Sự trở nên tân tiến về kinh tế và văn hóa

Chương II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XII)

Bài 10.Nhà Lý tăng cường công cuộc kiến tạo đất nước
Bài 11.Cuộc loạn lạc chống quân xâm chiếm Tống (1075 – 1077)
I. Giai đoạn trước tiên (1075)

II. Quy trình tiến độ thứ 2 (1076 – 1077)

Bài 12.Đời sống ghê tế, văn hoá
I. Đời sống ghê tế

II. Nghỉ ngơi xã hội và văn hóa

Chương III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

Bài 13.Nước Đại Việt ở cầm kỉ XIII
I. đơn vị Trần thành lập

II. Nhà Trần gây ra quân nhóm và cải tiến và phát triển kinh tế

Bài 14.Ba lần binh cách chống quân xâm chiếm Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)
I. Cuộc đao binh lần trước tiên chống quân xâm chiếm Mông Cổ (1258)

II. Cuộc tao loạn lần máy hai chống quân xâm lấn Nguyên (1285)

III. Cuộc đao binh lần thứ tía chống quân thôn tính Nguyên (1287 – 1288)

IV. Nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử của cha lần binh lửa chống quân xâm lăng Mông – Nguyên

Bài 15.Sự vạc triển tài chính và văn hoá thời Trần
I. Sự trở nên tân tiến kinh tế

II. Sự cách tân và phát triển văn hóa

Bài 16.Sự suy sụp của nhà Trần cuối nạm kỉ XIV
I. Tình hình tài chính – buôn bản hội

II. Công ty Hồ và cách tân của hồ Quý Ly

Bài 17.Ôn tập chương II và chương III

Chương IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 18.Cuộc chống chiến ở trong phòng Hồ và trào lưu khởi nghĩa phòng quân Minh (đầu ráng kỉ XV)
Bài 19.Cuộc khởi nghĩa Lam sơn (1418 – 1427)
I. Thời kì sống miền tây Thanh Hóa (1418 – 1423)

II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa với tiến quân ra Bắc (1424 – 1426)

III. Khởi nghĩa Lam sơn toàn thắng (cuối năm 1426 – thời điểm cuối năm 1427)

Bài 20.Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
I. Tình trạng chính trị, quân sự, pháp luật

II. Tình hình tài chính – xã hội

III. Tình trạng văn hóa, giáo dục

IV. Một trong những danh nhân văn hóa truyền thống xuất dung nhan của dân tộc

Bài 21.Ôn tập chương IV

Chương V. ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 22.Sự suy yếu ở trong nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)
I. Tình trạng chính trị – thôn hội

II. Các trận chiến tranh nam – Bắc Triều với Trịnh – Nguyễn

Bài 23.Kinh tế, văn hoá thay kỉ XVI – XVIII
I. Kinh tế

II. Văn hóa

Bài 24.Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoại trừ thế kỉ XVIII
Bài 25.Phong trào Tây Sơn
I. Khởi nghĩa dân cày Tây Sơn

II. Tây tô lật đổ cơ quan ban ngành họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

III. Tây tô lật đổ tổ chức chính quyền họ Trịnh

IV. Tây Sơn làm tan quân Thanh

Bài 26.Quang Trung kiến thiết đất nước

Chương VI. VIỆT phái nam NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27.

Xem thêm: Talktv - Vanhienblog

Chế độ phong kiến bên Nguyễn
I. Tình hình chính trị – tởm tế

II. Các cuộc nổi lên của nhân dân

Bài 28.Sự cải cách và phát triển của văn hoá dân tộc cuối vắt kỉ XVIII – nửa đầu gắng kỉ XIX
I. Văn học, nghệ thuật