(widehat A_4) và (widehat B_2); (widehat A_1) cùng (widehat B_3)

+ tư cặp góc đồng vị

(widehat A_2) với (widehat B_2); (widehat A_3) với (widehat B_3); (widehat A_4) và (widehat B_4); (widehat A_1) với (widehat B_1)

+ hai cặp góc trong cùng phía

(widehat A_1) với (widehat B_2); (widehat A_4) và (widehat B_3)

Quan hệ giữa những cặp góc

Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một đường thẳng thứ cha và trong số góc tạo thành tất cả một cặp góc so le trong cân nhau thì:

+ nhì góc so le trong sót lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bằng nhau

+ nhì góc trong thuộc phía bù nhau

Bạn đã xem: triết lý các góc trong cùng phía là gì, góc Đồng vị, góc so le trong, góc cùng phía

Ví dụ: (widehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow left{ eginarraylwidehat A_2 = widehat B_2\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)
Bạn đang xem: Góc trong cùng phía là gì

*

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: khẳng định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Phương pháp:

Căn cứ vào địa điểm của góc so với hai tuyến đường thẳng và đường thẳng thứ ba

Dạng 2: Tính số đo góc lúc biết 1 trong bốn góc chế tác bởi hai đường thẳng

Phương pháp:

Chú ý đến đặc thù các góc đối đỉnh và những góc kề bù

Dạng 3: Tìm những cặp góc bởi nhau, cặp góc bù nhau

Phương pháp:

Sử dụng tình dục giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị với cặp góc trong cùng phía.

Mục lục - Toán 7 CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC bài 1: Tập hợp Q những số hữu tỉ bài xích 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ bài bác 3: Nhân, chia những số hữu tỉ bài xích 4: giá chỉ trị hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân bài xích 5: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ bài xích 6: tỉ trọng thức bài 7: đặc điểm cơ phiên bản của hàng tỉ số đều bằng nhau bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả bài 9: có tác dụng tròn số bài 10: Số vô tỉ. Có mang về căn bậc nhì bài 11: Số thực bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ bài xích 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận bài xích 2: Đại lượng tỉ trọng nghịch bài bác 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ bài bác 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0) bài 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số bài 2: Bảng tần số của dấu hiệu bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mốt của dấu hiệu bài xích 4: Ôn tập chương 3: thống kê CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ bài 1: khái niệm về biểu thức đại số bài xích 2: giá trị của một biểu thức đại số bài bác 3: Đơn thức bài xích 4: Đơn thức đồng dạng bài 5: Đa thức bài bác 6: cùng trừ nhiều thức bài bác 7: Đa thức một biến hóa bài xích 8: cộng trừ nhiều thức một đổi thay bài 9: Nghiệm của nhiều thức một trở thành bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG bài 1: hai tuyến phố thẳng vuông góc bài xích 2: các góc tạo bởi một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng bài xích 3: hai tuyến đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song bài xích 4: trường đoản cú vuông góc đến song song bài bác 5: Định lý bài xích 6: nhị góc đối đỉnh CHƯƠNG 6: TAM GIÁC bài xích 1: Tổng bố góc của một tam giác bài 2: nhị tam giác đều bằng nhau bài xích 3: trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh bài bác 4: ngôi trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh bài bác 5: trường hợp đều bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc bài bác 6: Tam giác cân bài xích 7: Định lý Pytago bài 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC CHƯƠNG 7: quan tiền HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC.

Xem thêm: Cách Xác Định Hướng Của Tích Có Hướng Là Gì ? Định Nghĩa Và Tính Chất

CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC bài bác 1: quan hệ giới tính giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác bài xích 2: quan hệ nam nữ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu bài bác 3: quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác bài bác 4: đặc thù ba con đường trung con đường của tam giác bài 5: tính chất ba đường phân giác bài 6: tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác bài bác 7: đặc điểm ba mặt đường cao của tam giác bài bác 8: Ôn tập chương 7