Trong văn phong thân mật, ko trang trọng, họ luôn lược vứt giới trường đoản cú in hoặc or trước way.

Bạn đang xem: In a way là gì

Ví dụ:You’re doing it (in) the wrong way.(Cậu đang làm sai giải pháp rồi.)Do it (in) any way you like.(Hãy làm theo cách màcậu muốn.)Come this way.(Đi lối này.)

2. Kết cấu quan hệ

Trong lối hành văn thân mật, không trang trọng, chúng ta thường nói the way(that) thay bởi the way in/by which.Ví dụ:I don’t like the way (that) you talk to lớn me.(Em ko thích cách anh thủ thỉ với em.)Let’s go the way (that) we went yesterday.(Hãy đi đường bọn họ đi ngàyhôm qua.)

3. Nguyên thể tốt -ing

Sau way (với nghĩa 'phương pháp'/'cách thức'), chúng ta cũng có thể dùng kết cấu nguyên thể hoặc of...ing. Không tồn tại sự khác nhau đặc biệt quan trọng giữa hai kết cấu này.Ví dụ:There's no way khổng lồ prove/of proving that he was stealing.(Không tất cả cách nào minh chứng anh ta ăn uống trộm.)

4. Way of và mean of

Way of không sử dụng trước danh từ bỏ (trừ trong cụmtừ phổ cập way of life). Nắm vào đó chúng ta dùng means of methods of.Ví dụ:The 19th century saw a revolution in means of transport.(Thế kỷ 19 chứng kiến một cuộc giải pháp mạng vào vận tải.)KHÔNG DÙNG: ...ways of transport.They tried all possible methods of instruction, but the child learnt nothing.(Họ test mọi phương án hướng dẫn có thể nhưng đứa trẻ em không học được gì cả.)

5. In the way và on the way

Hai cụmtừ này trọn vẹn khác nhau. In the/my/...way được dùng cho đều chướng ngại thiết bị - phần đa vật ngăn trở ai đó mang lại nơi mà người ta muốn.Ví dụ:I can’t get the oto out because those boxes are in the way.(Tôi quan trọng lái xe pháo ra vì những chiếc hộp ngáng đường.)Please don’t stand in the kitchen door - you’re in my way.(Xin chớ đứng ở cửa phòng bếp - anh đã ngáng đường tôi đấy.)

On the/my...way tất cả nghĩa 'trong chuyến đi/di chuyển' tốt 'đang tới'.Ví dụ:We'll have lunch on our way.

Xem thêm: Câu 7: Vì Sao Số Lượng Trứng Trong Mỗi Lứa Đẻ Của Cá Chép Lên Đến Hàng Vạn

(Chúng ta sẽ ăn uống trưa trê tuyến phố đi.)Spring is on the way.(Mùa xuân đã tới.)