Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12 bài bác 16: phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước vn Dân nhà Cộng hòa thành lập và hoạt động

Lý thuyết lịch sử 12 bài bác 16: phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước việt nam Dân nhà Cộng hòa ra đời


Bài giảng: Bài 16: phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước việt nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên crimea-troll.com)

I. TÌNH HÌNH VIỆT phái nam TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945

1. Tình trạng chính trị

a. Rứa giới:

- mon 6/1940, Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức, thực hiện chính sách thù địch đối với các lực lượng tân tiến trong nước và phong trào cách mạng ngơi nghỉ thuộc địa.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 16 cadasa

*

Quân Đức tiến vào Pari (tháng 6/1940)

b. Việt Nam

- Pháp bức tốc vơ vét, bóc tách lột nhân dân việt nam để giao hàng cho cuộc chiến tranh đế quốc.

- Tháng, 9/1940, Nhật vượt biên trái phép giới Việt - Trung vào miền bắc Việt Nam, Pháp gấp rút đầu hàng. ⇒ Pháp cấu kết với Nhật vơ vét, bóc lột quần chúng Việt Nam.

- mon 3/1945, Nhật đảo chính Pháp. ⇒ Lợi dụng cơ hội đó, các đảng phái chính trị sinh hoạt Việt Nam tăng cường hoạt động, quần bọn chúng nhân dân sục sôi khí thế, sẵn sàng vực dậy khởi nghĩa.

2. Tình hình kinh tế - buôn bản hội

a. Khiếp tế:

* chế độ của Pháp:

- tăng cường vơ vét sức người, mức độ của của nhân dân nước ta để ship hàng cho chiến tranh thế giới thứ hai.

- Thi hành cơ chế “kinh tế chỉ huy”.

* chính sách của Nhật:

- giật đoạt ruộng đất để lập đồn điền, bắt nhân dân nhổ lúa, ngô trồng đay, thầu dầu giao hàng cho chiến tranh.

- Buộc Pháp xuất cảng các vật liệu chiến tranh thanh lịch Nhật với giá thấp như: than, sắt, cao su,..

- Đầu tư, mở mang 1 số ngành công nhân ship hàng nhu cầu quân sự như: khai quật sắt, crôm,...

⇒ Hậu quả: + Tài nguyên thiên nhiên của việt nam ngày càng vơi cạn.

+ tài chính Việt nam nghèo nàn, lạc hậu, cải cách và phát triển mất cân nặng đối.

b. Làng hội:

- bên dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, đời sống của những tầng lớp nhân dân nước ta ngày càng khổ cực, bựa cùng.

- các cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra.

⇒ chuyển đổi về tình hình nhân loại và trong nước đòi hỏi Đảng cùng sản Đông Dương yêu cầu kịp thời cầm bắt, đặt ra đường lối đấu tranh.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945

1. Họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939

a. Trả cảnh:

- Chiến tranh quả đât thứ nhì bùng nổ, tình trạng thế giới có rất nhiều chuyển đổi mới phức tạp.

- Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, tách bóc lột, lũ áp quần chúng Việt Nam.

⇒ Đòi hỏi Đảng yêu cầu kịp thời nắm bắt tình hình, đặt ra đường lối tranh đấu đúng đắn.

- mon 11/1939, họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng họp trên Bà Điểm (Hóc Môn) vì Tổng túng bấn thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

*

Tổng túng bấn thư Nguyễn Văn Cừ

b. Nội dung hội nghị:

- Nhiệm vụ, kim chỉ nam trước đôi mắt là: tấn công đổ đế quốc với tay sai, giải phóng các dân tộc sinh sống Đông Dương, tạo cho Đông Dương trọn vẹn độc lập.

- trợ thì gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thâu ruộng đất của thực dân đế quốc cùng địa chủ, phản bội nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc, chông tô cao, lãi nặng.

- cố khẩu hiệu “Thành lập cơ quan ban ngành Xô Viết công nông binh” bởi khẩu hiệu “Chính tủ dân nhà cộng hòa”.

- Xác định cách thức đấu tranh: chuyển từ chiến đấu đòi dân sinh, dân công ty sang tấn công đổ tổ chức chính quyền của đế quốc với tay sai; từ vận động hợp pháp, nửa hòa hợp pháp sang kín đáo và bất phù hợp pháp.

- thành lập Mặt trận dân tộc bản địa thống tốt nhất phản đế Đông Dương.

c. Ý nghĩa: đánh dấu bước chuyển sang làn đường khác quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp chuyên chở cứu nước.

2. Phần nhiều cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới

a. Khởi nghĩa Bắc tô (tháng 9/1940)

* Nguyên nhân: tháng 9/1940, quân Nhật tiến công Lạng Sơn, quân Pháp thất bại chạy, rút lui qua châu Bắc sơn => tạo đk khách quan thuận lợi cho cuộc tranh đấu của dân chúng Bắc Sơn.

* tình tiết chính:

- tháng 9/1940, Đảng bộ Bắc Sơn chỉ đạo quần chúng nhân dân nổi dậy đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng.

*

- Nhật thỏa hiệp cùng với Pháp, cù trở lại bọn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Bắc Sơn.

* Kết quả: Khởi nghĩa Bắc tô bị quân Pháp và Nhật bầy áp, khủng ba dã man => thất bại.

* Ý nghĩa: Thể hiện niềm tin yêu nước; Để lại mang lại Đảng cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, bài học về sản xuất lực lượng vũ trang, chọn thời cơ,...

b. Khởi nghĩa phái mạnh Kì (tháng 11/1940)

* Nguyên nhân: thực dân Pháp bắt binh lính vn ra làm cho bia đỡ đạn đến chúng.

* diễn biến chính:

- nghĩa binh triệt hạ được một số đồn bốt giặc, ra đời chính quyền bí quyết mạng ở những nơi...

*

Lược thứ khởi nghĩa nam Kì (tháng 11/1940)

* Kết quả: Khởi nghĩa nam giới Kì bị quân Pháp bự bố, đàn áp mọi rợ => thất bại.

* Ý nghĩa: thể hiện niềm tin yêu nước; nhằm lại mang lại Đảng cùng sản Đông Dương bài học kinh nghiệm về lựa chọn thời cơ khởi nghĩa...

* lý do : Binh lính người việt nam trong quân nhóm Pháp phản bội đối việc Pháp đưa lính người việt sang Lào võ thuật với quân xứ sở nụ cười thái lan .

* Kết quả: Pháp kịp lúc đối phó,chiều hôm sau, cục bộ binh quân nhân tham gia nổi lên bị bắt.

*

Lược thứ binh đổi mới Đô Lương

* Ý nghĩa: thể hiện niềm tin yêu nước của binh lính nước ta trong quân team Pháp; còn lại nhiều bài học kinh nghiệm mang đến Đảng cộng sản Đông Dương.

3. Nguyễn Ái Quốc về nước thẳng lãnh đạo giải pháp mạng. Hôi nghị lần 8 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (05/1941).

a. Trả cảnh:

- thay giới: Chiến tranh trái đất bước quý phái năm máy 3. Ở châu Âu, phân phát xít Đức ráo riết sẵn sàng lực lượng để tấn công Liên Xô,...

- Việt Nam: + bên dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, nhân dân nước ta vô thuộc khổ cực.

*

Lán Khuổi Nậm – vị trí họp hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành tw Đảng

b. Văn bản Hội nghị:

- xác minh nhiệm vụ hầu hết trước đôi mắt là giải phóng dân tộc bản địa .

- lâm thời gác khẩu hiệu phương pháp mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu bớt tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới fan cày có ruộng.

- sau thời điểm đánh xua đuổi Pháp –Nhật sẽ thành lập và hoạt động Chính tủ nhân dân của nước vn Dân chủ Cộng hòa .

- thành lập và hoạt động Mặt trận Việt Nam hòa bình đồng minh (Mặt trận Việt Minh) gắng cho mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương .

- ráng tên các hội phản bội đế thành hội cứu vớt quốc , giúp đỡ việc lập chiến trận ở Lào, Campu chia

- xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa sinh hoạt Việt Nam: đi tự khởi nghĩa từng phần phát lên tổng khởi nghĩa, Hội nghị chuẩn bị khởi nghĩa trang bị là nhiệm vụ trung vai trung phong của Đảng.

c. Ý nghĩa: hoàn hảo chủ trương chuyển hướng chiến đấu được đưa ra từ hội nghị Trung ương tháng 11/1939, nhằm xử lý mục tiêu số một của giải pháp mạng là chủ quyền dân tộc và đặt ra nhiều công ty trương trí tuệ sáng tạo để thực hiện kim chỉ nam ấy.

4. Chuẩn bị tiến cho tới khởi nghĩa giành thiết yếu quyền.

a. Những bước đầu tiên xây dựng lực lượng đến cuộc khởi nghiã vũ trang:

* thi công lực lượng chủ yếu trị:

- Ở Cao Bằng:

+ Cao bằng là nơi thử nghiệm xây dựng các Hội cứu vớt quốc.

+ Năm 1942 , khắp các châu ở Cao Bằng đều sở hữu Hội cứu vớt quốc, trong số đó có cha châu trả toàn, Ủy ban Việt Minh thức giấc Cao bằng và liên tỉnh Cao - Bắc - lạng đựoc thành lập,...

- Ở miền bắc bộ và miền Trung: những "Hội phản nghịch đế" gửi sang những "Hội cứu vãn quốc", các "Hội cứu quốc" bắt đầu được thành lập.

- Năm 1943, Đảng chuyển ra bản "Đề cương văn hóa Việt Nam" với vận động thành lập Hội văn hóa truyền thống cứu quốc việt nam (cuối 1944) và Đảng dân chủ nước ta đứng trong chiến trường Việt Minh(6/1944).

*

* gây ra lực lượng vũ trang:

- Đội du kích Bắc đánh thành lập, vận động tại căn cứ Bắc đánh - Võ Nhai.

* Xây dựng địa thế căn cứ địa bí quyết mạng:

- hội nghị Trung ương 11/1940 kiến thiết Bắc sơn – Võ Nhai thành địa thế căn cứ địa giải pháp mạng .

- 1941, sau khoản thời gian về nước, Nguyễn Ai Quốc chọn Cao bằng để xây dựng địa thế căn cứ địa dựa vào cơ sở lực lượng chủ yếu trị và tổ chức triển khai phát triển.

⇒ Bắc tô – Võ Nhai cùng Cao bởi là 2 căn cứ địa đầu tiaan của Việt Nam.

b. Vội rút sẵn sàng cho khởi nghĩa vũ khí giành bao gồm quyền.

- mon 02/1943, Ban thường xuyên vụ trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh- Phúc Yên) vạch ra kế hoạch sẵn sàng toàn diện mang đến khởi nghĩa vũ trang.

- Năm 1943, 19 ban “ xung phong “Nam tiến” được lập ra để liên lạc với địa thế căn cứ địa Bắc đánh – Võ Nhai và phát triển lực lượng xuống miền xuôi .

*

Lễ ra đời Đội nước ta tuyên truyền giải tỏa quân

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

1. Khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 đến thời điểm giữa tháng 8/1945)

a. Yếu tố hoàn cảnh lịch sử:

* trái đất

- Đầu 1945, Liên Xô đánh bại phát xít Đức, giải phóng những nước Trung và Đông Âu.

- Ở châu Á – tỉnh thái bình Dương, Nhật thua trận nặng nề.

+ quân thù chính của dân chúng Đông Dương là phạt xít Nhật.

+ cầm khẩu hiệu “Đánh xua phát xít Nhật – Pháp” bằng “Đánh xua phát xít Nhật”.

+ vẻ ngoài đấu tranh: trường đoản cú bất hòa hợp tác, kho bãi công, bãi thị mang lại biểu tình thị uy, vũ trang du kích cùng sẵn sàng chuyển sang tổng khởi nghĩa khi bao gồm điều kiện.

+ Phát cồn một cao trào kháng Nhật cứu vớt nước làm cho tiền đề mang lại cuộc tổng khởi nghĩa.

b. Cốt truyện khởi nghĩa từng phần

- Ở căn cứ địa Cao – Bắc – Lạng: Đội việt nam Tuyên truyền giải phóng quân cùng Cứu quốc quân phối phù hợp với lực lượng chính trị của quần bọn chúng đập tan tổ chức chính quyền địch, ra đời chính quyền biện pháp mạng.

- Tại bắc bộ và Trung Bộ, slogan “phá kho thóc, giải quyết và xử lý nạn đói” của tw Đảng đang kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của quần chúng nhân dân => tạo nên một phong trào đấu tranh sôi nổi, mạnh mẽ.

*

Đội du kích cha Tơ

- Ở phái nam Kì, phong chiến đấu của nhân dân cải tiến và phát triển mạnh, nhất là ở Mĩ Tho và Hậu Giang.

c. Ý nghĩa:

- Đường lối chỉ đạo đúng đắn, sáng sủa suốt, hoạt bát và sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương.

- Qua cao trào “Kháng Nhật, cứu giúp nước”:

+ Đội ngũ cán bộ, đảng viên được demo thách, tập luyện và càng ngày trưởng thành.

+ Lực lượng cách mạng quần bọn chúng ở cả nông thôn với thành thị đều cải cách và phát triển nhanh chóng.

+ Lực lượng địch suy yếu nghiêm trọng.

- Để lại các bàu học tập khởi nghĩa quý báu cho các cuộc chống chọi yêu nước sau này.

⇒ Cao trào “Kháng Nhật, cứu vớt nước” là bước trở nên tân tiến nhảy vọt của giải pháp mạng Việt Nam, chế tạo tiền đề trực tiếp cho việc bùng nổ, cải cách và phát triển và giành thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

2. Sự sẵn sàng cuối cùng trước thời gian ngày Tổng khởi nghĩa.

- tháng 4/1945, hội nghị quân sự Bắc Kì được triệu tập ở Hiệp Hòa (Bắc Giang). Hội nghị đã quyết định:

+ Thống nhất những lực lượng thiết bị thành nước ta Giải phóng quân.

+ phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang cùng nửa vũ trang.

+ Tích cực trở nên tân tiến chiến tranh du kích cùng xây dựng căn cứ địa kháng Nhật,...

*

Lược đồ vật Khu giải tỏa Việt Bắc

3 .Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

a. Nhật đầu sản phẩm Đồng Minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.

* Nhật đầu hàng Đồng minh.

- mon 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai lao vào những ngày cuối.

+ Ở châu Âu, phân phát xít Đức với Italia bị tiêu diệt đã đặt quân phiệt Nhật vào nạm tuyệt vọng, thất bại là điều không tránh khỏi.

*

Nhật phiên bản kí văn khiếu nại đầu mặt hàng Đồng minh ko điều kiện

- câu hỏi Nhật bạn dạng đầu hàng, sẽ tác động sâu sắc tới tình trạng Việt Nam:

+ Lực lượng quân Nhật ở nước ta hoang mang, chính phủ nước nhà thân Nhật nai lưng Trọng Kim rệu rã.

+ Đại diện quân Đồng minh (Anh và trung quốc Dân quốc) với danh nghĩa giải giáp quân nhóm Nhật không tiến vào Việt Nam.

⇒ thời cơ khách quan dễ ợt để nhân dân nước ta nổi dậy giành tổ chức chính quyền đã tới.

* Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

b. Cốt truyện cuộc Tổng khởi nghĩa:

- 18/8/ 1945, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng phái mạnh giành cơ quan ban ngành sớm nhất.

*

Nhân dân Hà Nội xâm chiếm Bắc cỗ phủ

*

Chủ tịch tp hcm đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai hình thành nước vn Dân nhà Cộng hòa

V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ BÀI HỌC ghê NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 .

1. Nguyên nhân thắng lợi

a. Nguyên nhân khách quan:

- thành công của Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phạt xít, đã cổ vũ tinh thần, lòng tin cho nhân dân việt nam trong tranh đấu giải phóng dân tộc, sinh sản thời cơ nhằm nhân dân vn đứng lên Tổng khởi nghĩa.

b. Tại sao chủ quan:

- dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.

- Đảng đã đề ra đường lối chiến lược, lãnh đạo chiến lược cùng sách lược chính xác trên cửa hàng lý luận Mac – Lê-nin được vận dụng sáng chế vào thực trạng Việt Nam.

- Đảng tất cả quá trình sẵn sàng suốt 15 năm, qua các trào lưu cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 và đã rút những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

- Toàn Đảng, toàn dân nhất trí, quyết vai trung phong giành tự do tự do, linh họat, sáng sủa tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chủ yếu quyền.

2. Ý nghĩa lịch sử.

a. Đối với dân tộc bản địa Việt Nam

- phá tan xiềng xích quân lính của Pháp - Nhật, lật nhào ngai xoàn phong kiến, lập nước nước ta Dân công ty Cộng hòa.

- mở ra kỷ nguyên bắt đầu của dân tộc bản địa – kỉ nguyên độc lập, trường đoản cú do; giải phóng dân tộc nối sát với giải phóng xã hội.

- Đảng cùng sản Đông Dương biến đổi một Đảng nắm quyền, sẵn sàng điều kiện mang lại những chiến thắng tiếp theo.

b. Đối với trái đất :

- góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa vạc xít vào Chiến tranh trái đất thứ hai.

- Cổ vũ trẻ trung và tràn trề sức khỏe các dân tộc bản địa thuộc địa chống chọi tự giải phóng, có ảnh hưởng trực tiếp và không hề nhỏ đến phương pháp mạng ở nhì nước Miên và Lào.

3. Bài học kinh nghiệm kinh nghiệm:

- Đảng gồm đường lối đúng đắn, trên cửa hàng vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt tình hình quả đât và nội địa để đề ra chủ trương, giải pháp cách mạng phù hợp.

- Tập hợp, tổ chức những lực lượng yêu nước trong khía cạnh trận dân tộc bản địa thống nhất, trên các đại lý khối hợp thể công nông.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Grind Là Gì

- kết hợp đấu tranh thiết yếu trị cùng với vũ trang, triển khai khởi nghĩa từng phần, chớp cơ hội phát cồn Tổng khởi nghĩa vào cả nước.