*

*

Bài 14 phần 1. Tía lần binh cách chống quân xâm chiếm Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

I. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258)

1. Âm mưu, hành động của quân xâm chiếm Mông Cổ

* Âm mưu:

- Đầu vắt kỉ XIII, đơn vị nước phong kiến Mông Cổ được thành lập, thường xuyên xâm lược và thống trị nhiều nước sinh sống châu Á, châu Âu.

Bạn đang xem: Bài 14 phần 1

- Đánh Đại Việt mở đường => nam giới Tống => xâm chiếm toàn thể Trung Quốc.

- thực hiện kế “gọng kìm” nhằm hủy diệt Nam Tống cùng xâm lược Đại Việt.

- làm cho bàn sút tiến đánh Đông phái mạnh Á

* Hành động: trước khi kéo quân vào xâm lược, tướng tá Mông Cổ cho sứ giả đưa thư để rình rập đe dọa và dụ mặt hàng vua Trần. Tía lần sứ đưa Mông Cổ cho Thăng Long hầu như bị vua Trần sai khiến bắt giam vào ngục.

2. Công ty Trần sẵn sàng kháng chiến và vượt mặt Mông Cổ 

a. Công ty Trần chuẩn bị:

- Ban lệnh toàn quốc sắm sửa vũ khí.

- dân binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng chuẩn bị đánh giặc.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 9 Bài 9 Nhật Bản Soạn Lịch Sử 9 Trang 40, Soạn Sử 9 Bài 9: Nhật Bản Soạn Lịch Sử 9 Trang 40

b. Diễn biến

*

c. Kết quả:

Quân Mông cổ kính bại, rút về nước

d. Ý nghĩa:

- dân chúng phấn khởi

- bài học kinh nghiệm kinh nghiệm đến các cuộc chiến sau này.

Xem tiếp: lý thuyết sử 7 bài xích 14 phần 2. Ba lần đao binh chống quân xâm lấn Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)