Sau khi chủ quyền được lập lại trên miền Bắc, từ năm 195 tổ quốc ta trong thời điểm tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam- Bắc. Miền Bắc bắt đầu thực hiện nay những nhiệm vụ cách mạng vào thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa thôn hội; miền nam bộ tiếp tục phương pháp mạng dân tộc dân người sở hữu dân, đấu tranh kháng chiến chống mỹ cứu nước xâm lược và chính quyền Sài Gòn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Tình hình việt nam sau hiệp nghị giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

II. Miền Bắc xong xuôi cải giải pháp ruộng đất, phục sinh kinh tế, cải tạo quan hệ chế tạo (1954-1960)

Hoàn thành cải cách ruộng đất: Qua năm đợt cải cách ruộng đất, khẩu hiệu bạn cày gồm ruộng biến chuyển hiện thực. Sau cách tân ruộng đất diện mạo nông thôn miền bắc bộ đã chuyển đổi căn bản.Khôi phục tởm tế, hàn gắn lốt thương chiến tranh: trong các nghành nghề nông nghiệp, công nghiệp, bằng tay thủ công nghiệp, yêu mến nghiệp cùng giao thông vận tải đường bộ đã thu được rất nhiều thành tựu to lớn lớn. Cải sản xuất quan hệ sản xuất, bước đầu tiên phát triển tài chính văn hóa: cải tạo quan hệ sản xuất theo triết lý xã hội chủ nghĩa. Chế tạo con fan mới làng hội nhà nghĩa.

Bạn đang xem: Lịch sử 9 bài 28 tiết 1

III. Khu vực miền nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ lại gìn và phát triển lực lượng giải pháp mạng tiến cho tới "Đồng khởi" (1954-1960)

Đấu tranh chống cơ chế Mỹ -Diệm, giữ gìn và cải tiến và phát triển lực lượng: Từ vẻ ngoài đấu tranh bao gồm trị, độc lập chuyển sang sử dụng bạo lực, triển khai đấu tranh bao gồm trị kết phù hợp với đấu tranh vũ trang. Phong trào "Đồng khởi": từ Bến Tre, phong trào "Đồng khởi" như nước vỡ vạc bờ, lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số trong những nơi ở miền trung bộ Trung Bộ.

IV. Miền bắc bộ xây dựng những bước đầu tiên cơ sở vật hóa học kỹ thuật của chủ nghĩa làng hội (1961-1965)

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần đồ vật III của Đảng (9-1960). Đại hội khẳng định nhiệm vụ biện pháp mạng của nhì miền Nam- Bắc: miền bắc bộ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tăng cường cách mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân. Thực hiện độc lập thống độc nhất nước nhà. Miền Bắc triển khai kế hoạch công ty nước năm năm: đầy đủ thành tựu đã có được từ kế hoạch Nhà nước năm năm sẽ làm thay đổi bộ khía cạnh xã hội miền Bắc

V. Miền nam bộ chiến đấu chống kế hoạch "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ (1961-1965)

Sau đại bại trong trào lưu "Đồng khởi" Mỹ gửi sang chiến lược "chiến tranh đặc biệt" - đó là một kế hoạch chiến lượ chiến tranh xâm lược thực dân bắt đầu của Mỹ được thực hiện bằng quân team tay sai.

Xem thêm: Hiện Tượng Nhiệt Điện Là Gì ? Hiện Tượng Nhiệt Điện, Hiện Tượng Siêu Dẫn

Bên dưới ngọn cờ cứu vãn nước của khía cạnh trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam do Đảng lãnh đạo. Quân dân ta đã gan góc chiến đấu vượt mặt chiến lược "chiến tranh sệt biệt" của Mỹ và bầy tay sai.