*

*

Lý thuyết Sử 9 Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến một trong những năm 70 của cụ kỉ XX

I. Liên Xô

1. Công cuộc khôi phục tài chính sau chiến tranh (1945-1950)

*Tình hình Liên xô sau Chiến tranh:

- cạnh tranh khăn:

Chịu kết quả nặng nề vì Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra.

Bạn đang xem: Please wait

Các nước đế quốc phát cồn “Chiến tranh lạnh” vây hãm kinh tế, xa lánh về bao gồm trị... Kháng Liên Xô và các nước buôn bản hội công ty nghĩa.

- Thuận lợi: sau sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô Viết, quần chúng. # Liên Xô sẽ lao rượu cồn quên bản thân để xây cất lại đất nước.

=> Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch phục hồi và cải tiến và phát triển kinh tế đất nước với chiến lược 5 năm lần thứ bốn (1946 – 1950).

*Thành tựu:

Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần trang bị tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng.

Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% đối với trước chiến tranh.

Sản xuất nông nghiệp cũng thừa mức trước chiến tranh.

Đời sống quần chúng được cải thiện.

Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

2. Liên tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ năng của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 mang lại đầu trong những năm 70 của nuốm kỉ XX)

- yếu tố hoàn cảnh lịch sử:

Luôn bị các nước tư bạn dạng phương Tây chống phá về tởm tế, chính trị, quân sự.

Phải chịu ngân sách lớn đến quốc phòng, để bảo vệ bình yên và thành quả của công cuộc tạo chủ nghĩa xã hội.

- Phương phía chính của những kế hoạch lần trang bị năm (1951 – 1955), lần thứ sáu (1956 – 1960) và kế hoạch 7 năm (1959 – 1965) là:

Tiếp tục ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nặng trĩu – nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Thực hiện thâm canh trong tiếp tế nông nghiệp.

Đẩy mạnh tân tiến khoa học tập – kĩ thuật.

Tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

- phần nhiều thành tựu cơ bản:

Kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng đồ vật hai trên trái đất (sau Mĩ). Giữa thập niên 70 chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp rứa giới.

Khoa học-kĩ thuật:

Chiếm lĩnh nhiều đỉnh điểm của khoa học-kĩ thuật cố giới, đặc trưng ngành công nghệ vũ trụ, khởi đầu kỉ nguyên đoạt được vũ trụ của loài người.

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, bắt đầu kỉ nguyên đoạt được vũ trụ của loại người.

Năm 1961, Liên Xô phóng nhỏ tàu “Phương Đông” gửi nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng xung quanh Trái Đất.

Đối ngoại: Liên Xô thực hiện cơ chế đối nước ngoài hoà bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống nhà nghĩa thực dân, giành chủ quyền tự do cho những dân tộc. Là nước xóm hội nhà nghĩa hùng mạnh mẽ nhất sau Chiến tranh quả đât thứ hai, Liên Xô được coi là thành trì của hoà bình nhân loại và chỗ dựa của biện pháp mạng cố giới.

II. ĐÔNG ÂU (Sự thành lập của những nước dân người chủ dân Đông Âu)

- thực trạng lịch sử và quy trình ra đời của những nước dân người sở hữu dân Đông Âu: trong thời hạn 1944-1945, tận dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy hỏi kích quân team phát xít Đức qua phạm vi hoạt động Đông Âu, quần chúng. # và các lực lượng vũ trang các nước Đông Âu đã nổi lên phối hợp với Hồng quân tiêu diệt lũ phát xít, giành chủ yếu quyền, thành lập và hoạt động các nước dân người sở hữu dân (từ thời điểm cuối năm 1944 mang đến năm 1946).

Theo thỏa thuận của tía cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh:

- Liên Xô chỉ chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức.

- Mĩ, Anh, Pháp chỉ chiếm đóng khoanh vùng phía tây nước Đức.

- Hai bên nước sinh hoạt Đông Đức (thành lập 10-1949) và Tây Đức (thành lập 9-1949) chịu tác động của hai cường quốc Mĩ và Liên Xô.

- Trong giai đoạn 1945-1949, các nước Đông Âu ngừng thắng lợi những trách nhiệm của cuộc giải pháp mạng dân người chủ sở hữu dân mà thời nay thường call là giải pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ:

*

Lược đồ những nước dân người chủ sở hữu dân Đông Âu

Xây dựng bộ máy chính quyền dân người chủ dân.

Tiến hành cải cách ruộng đất.

Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của chủ tư bàn.

Ban hành các quyền tự do thoải mái dân chủ.

=> lịch sử các nước Đông Âu đang sang một trang mới.

III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

- Những các đại lý để có mặt sự bắt tay hợp tác về chủ yếu trị và tài chính giữa Liên Xô và các nước thôn hội công ty nghĩa Đông Âu.

Đều do Đảng cùng sản lãnh đạo, lấy công ty nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng.

Đều có mục tiêu xây dựng nhà nghĩa xã hội và đảm bảo an toàn Tổ quốc làng hội chủ nghĩa.

- cùng với sự thành lập và hoạt động của Hội đồng Tương trợ tài chính (SEV) năm 1949 và tổ chức triển khai Hiệp mong Vác-sa-va (1955) đã tạo nên hệ thống thôn hội chủ nghĩa.

- Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV) thành lập nhằm tăng mạnh sự đúng theo tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa những nước thôn hội nhà nghĩa và ghi lại sự hình thành hệ thống xã hội nhà nghĩa.

Xem thêm: Lịch Sử Lớp 10 Bài 3 : Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông, Lịch Sử 10 Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông

- tổ chức Hiệp cầu Vác-sa-va: là liên minh mang tính chất chất phòng vệ về quân sự và chính trị của những nước buôn bản hội nhà nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc desgin chủ nghĩa thôn hội, đóng góp phần to mập trong việc gia hạn nền hòa bình, an toàn của châu Âu và núm giới.