Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần tạo nan quán quân cho những em trong bài toán hiểu and ghi nhớ loài kiến thức. Cho nên vì thế Kiến Guru sẽ biên soạn bài xích Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ một phương pháp đầy đủ, dễ dàng nhớ độc nhất vô nhị về hiđrocacbon sẽ giúp sức hồ hết em.

Bạn đang xem: Mạch hở là gì

Bài Viết: Mạch hở là gì


Nội Dung

1 I. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ2 II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

I. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Nổi trội, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ phần đông hợp chất đơn giản như CO, CO2, những muối cacbonat, mọi hợp hóa học xianua.

– Nổi trội:

+ Phải bao gồm cacbon, thường sẽ có hiđro, hay gặp mặt oxi & nitơ, tiếp đến đến phần nhiều halogen, lưu giữ huỳnh, photpho…

+ liên kết hoá học công ty yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn đa số hợp chất vô cơ.

+ Những sự phản xạ thường giới thiệu chậm & không xuất xắc đối, không áp theo một hướng ổn định.

+ số lượng những hợp hóa học hữu cơ khoảng tầm 10 triệu chất, ví như như với phần đa chất vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon không no (có cả link đơn and những link đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử có vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,…

– nguyên tố nguyên tố & công thức phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho thấy thêm thành phần định tính mọi nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết chất cơ học đó mang lại chứa cha nguyên tố C, H and O.

+ Công thức đơn giản nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về số lượng những nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O tức thị trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ cách làm phân tử (CTPT): cho thấy thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta gồm C2H4O2.

Để định vị được công thức phân tử cần biết thành phần đông đảo nguyên tố and cân nặng mol phân tử của nó.

– đối chiếu định tính and định lượng phần lớn nguyên tố:


*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ


*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– Khẳng định trọng lượng mol phân tử:

+ phụ thuộc tỉ khối so với không khí hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không mờ hơi: định vị bằng phương thức nghiệm lạnh tốt nghiệm sôi.


2. Cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

– công thức cấu trúc:


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Thuyết cấu tạo hoá học:

+ trong phân tử chất hữu cơ, phần lớn nguyên tử link cùng cùng với nhau theo đúng hoá trị and theo một trang bị tự ổn định định. Trang bị tự link đó được gọi là cấu trúc hoá học.

Sự cân chỉnh thứ trường đoản cú tự liên kết đó sẽ tạo nên được chất mới.

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, cacbon gồm hoá trị 4. Những nguyên tử cacbon kết phù hợp với những nguyên tử của rất nhiều nguyên tố and phối kết hợp thẳng trực tiếp cùng với nhau chế tạo ra thành các mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Đặc điểm của rất nhiều chất chịu ràng buộc vào yếu tắc phân tử (thực chất and số lượng những nguyên tử) and cấu tạo hoá học tập (thứ từ link của không ít nguyên tử).

3. Đồng đẳng & đồng phân

– Đồng đẳng: phần đông chất gồm nổi trội hoá học giống tương đồng nhưng hơn hèn nhau một hoặc các nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là mọi chất đồng đẳng của nhau.

– Đồng phân: đều chất tất cả cùng cách làm phân tử cơ mà khác về kết cấu hoá học.

Ví dụ: Cùng cách làm là C2H6O, bao gồm 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) & CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Link hoá học tập trong hợp hóa học hữu cơ

– đều chất hữu cơ có thể có những link đơn, link đôi hay liên kết ba.

– links hiđro là loại links yếu, tạo thành giữa nguyên tử hiđro linh hoạt & nguyên tử gồm độ âm năng lượng điện cao. Loại link này liên quan to mang đến độ rã nội địa, đến nhiệt độ sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của không ít chất.

5. Bức xạ hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là những hợp chất hữu cơ gồm hai yếu tắc là cacbon and hiđro.

1. Ankan:

dãy đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ….

– Đồng phân: chỉ tất cả đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Phương pháp viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Lúc số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

– công thức tính nhanh: 3

– call tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ chỗ đứng nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu + an.


*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– Đặc điểm đồ dùng lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, nhiều phần không chảy nội địa, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, gần như ankan tiếp theo sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

– Nổi trội: Chỉ tất cả những links đơn.


– Đặc điểm hoá học:

+ bội phản xạ đặc thù của ankan là sự phản xạ thế.

Nguyên tử C trong ankan bị thay thế sửa chữa bởi nhân tố halogen khi chiếu sáng hoặc làm cho nóng and ưu ái thế vào H làm việc C bậc cao.

+ bức xạ tách: dưới nhiệt độ & xúc tác ham mê hợp, ankan bao gồm phân tử khối nhỏ tuổi dại bị tách bóc thành hầu hết anken tương ứng.

+ bức xạ đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng chứa phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

– Phần mềm:


*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

2. Anken:

– hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân cấu tạo (mạch C and vị trí nối đôi) and đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu trúc:

Phương pháp viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta đc những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh & nối đôi, check hoá trị C. Lúc số C làm nhánh bằng số C mạch chủ yếu thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm cầm của nguyên tử C mang nối đôi khác biệt thì sẽ có mặt đồng phân hình học. Nếu phần lớn nhóm cố ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) bao gồm phân tử khối to hơn tọa lạc về cùng một bên với nối đôi sẽ là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

– Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, đựng nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay gần nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ chỗ đứng nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ chỗ đứng nối đôi – en.


Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– điển hình cấu trúc: Phân tử chứa một links đôi, trong những số ấy chứa một links π và một link σ.

– Đặc điểm vật dụng lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, không tan nội địa.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi and khối lượng riêng tăng dần.

– Đặc điểm hoá học của anken:

+ phản xạ đặc là bức xạ cộng (vì có links π hèn bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 có mặt ankan tương ứng; cộng với halogen hay hợp hóa học halogen ra đời dẫn xuất halogen; cộng với nước hình thành ancol tương ứng.

Điều khoản Macconhicop: Khi cộng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu ái tích thích hợp C bậc thấp, còn X ưu ái tích hòa hợp C bậc cao.

+ bức xạ trùng hợp:

– Điều chế:

– Phần mềm:


Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Ankađien

– Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử tất cả 2 nối đôi.

– phương pháp tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại: Ankađien tất cả 2 nối đôi liên tiếp nhau, ankađien gồm 2 nối đôi phương thức một nối đối chọi (ankađien liên hợp, ứng dụng nhiều nhất), ankađien có 2 nối đôi phương pháp nhau những nối đôi….


– Đặc điểm hoá học: Ankađien gồm nổi trội hoá học y hệt như anken.

4. Ankin:

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử tất cả một nối ba.

– cách làm tổng quát: CnH2n – 2 , ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C & đồng phân chỗ đứng nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Phương pháp viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt link ba. Ta đc đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh & nối ba, check hoá trị C. Lúc số C làm nhánh bằng số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

– Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, cất nối ba, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía sát nối ba nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ vị trí nối cha – in.


Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Tên các khi:

– Đặc điểm hoá học: Ankin tham gia phản xạ cộng, trùng hợp and những ank-1-in tham gia bức xạ thế.

– Phần mềm:


Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng benzen là các hiđrocacbon thơm, vào phân tử bao gồm một vòng benzen.

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– bí quyết tính đồng phân:

– Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen tất cả đồng phân về chỗ đứng nhóm ankyl bên trên vòng and cấu trúc mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng này là 6 vị trí để lắp nhánh.

+ nếu số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ có được đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

– thương hiệu gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao cho chỉ số nhánh nhỏ tuổi dại nhất.

+ giả dụ 2 nhóm núm ở chỗ đứng 1,2 cùng rất nhau, ta gọi là ortho- (o-).

+ trường hợp 2 nhóm thế ở chỗ đứng 1,3 với nhau, ta gọi là meta- (m-).

+ nếu 2 nhóm thế ở vị trí 1,4 cùng với nhau, ta hotline là para- (p-).


Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– lừng danh cấu trúc: Vòng benzen bền bỉ theo năm tháng vững vì có 3 liên kết đơn xen kẹt 3 link đôi.

Xem thêm: Bài Giảng Giáo Dục Công Dân 12 Bài 6 : Công Dân Với Các Quyền Tự Do Cơ Bản

– Đặc điểm hoá học:

– Phần mềm:


Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ về hiđrocacbon trên đây sẽ hỗ trợ những em nắm vững kiến thức hoá hữu cơ và sẵn sàng rất tốt để học các chương tiếp theo.

Thể Loại: Giải bày kỹ năng Cộng Đồng


Bài Viết: Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon ko No

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://crimea-troll.com Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon không No