Bài 1. Pháp luật với đời sống

1. Khái niệm pháp luật

a. Pháp luật là gì?

*

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự bình thường do công ty nước phát hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực bên nước.

Bạn đang xem: Pháp luật và đời sống gdcd 12

+ Pháp luật là chuẩn mực về những việc được làm, phải có tác dụng và không được làm.

+ bởi nhà nước xây dựng, phát hành và bảo đảm thực hiện.

+ Nếu cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ bị xử lí nghiêm minh, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế.

b. Đặc trưng của pháp luật

- Tính quy phạm phổ biến

+ Pháp luật là khuôn mẫu chung, áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, với tất cả mọi người, vào mọi lĩnh vực.

+ Là nhãi nhép giới phân biệt pháp luật với những loại quy phạm xã hội khác.

+ làm ra giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật.

- Tính quyền lực, bắt buộc chung

+ Là quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức.

+ Những người vi phạm pháp luật sẽ bị áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải theo đúng hoặc để khắc phục hậu quả vị việc làm trái pháp luật tạo nên.

- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

+ Được thể hiện qua các văn bản quy phạm pháp luật: diễn đạt bao gồm xác, một nghĩa.

+ Cơ quan công ty nước nào gồm thẩm quyền ban hành đều được quy định rõ trong “Hiến pháp” và “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

+ Văn bản bởi vì cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung của văn bản vì cơ quan liêu cấp trên ban hành à mọi văn bản pháp luật đều không được trái với Hiến pháp à tạo buộc phải sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

2. Bản chất của pháp luật

*

a. Bản chất giai cấp của pháp luật.

- Pháp luật sở hữu bản chất giai cấp sâu sắc.

+ vị nhà nước ban hành.

+ Nội dung phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền nhưng nhà nước là đại diện.

+ Nhằm giữ gìn trật tự thôn hội, bảo vệ quyền với lợi ích của nhà nước.

- Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam mang bản chất của giai cấp người công nhân và quần chúng. # lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền có tác dụng chủ của quần chúng. # lao động trên tất cả mọi lĩnh vực.

b. Bản chất buôn bản hội của pháp luật

Pháp luật sở hữu bản chất buôn bản hội:

+ Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống buôn bản hội: phản ánh nhu cầu, lợi ích của các giai cấp cùng tầng lớp trong làng mạc hội.

+ Do những thành viên của xóm hội thực hiện: được thôn hội chấp nhận, xem như là chuẩn mực, quy tắc xử sự tầm thường và tuân theo.

+ do sự phân phát triển của thôn hội: làm cho xã hội trật tự, ổn định, quyền với lợi ích hợp pháp của mỗi người đều được tôn trọng.

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với khiếp tế, chủ yếu trị, đạo đức

*

a. Quan liêu hệ giữa pháp luật với khiếp tế (đọc thêm)

- Pháp luật do những quan hệ ghê tế quy định.

- vào mối quan tiền hệ với ghê tế, pháp luật có tính độc lập tương đối: vừa phụ thuộc vào kinh tế, vừa tác động trở lại đối với gớm tế.

b. Quan liêu hệ giữa pháp luật với chủ yếu trị (đọc thêm)

- Pháp luật vừa là phương tiện để thực hiện đường lối chính trị, vừa là hình thức biểu hiện của thiết yếu trị.

- Ở Việt Nam, đường lối của Đảng được bên nước thể chế biến thành pháp luật à pháp luật là công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm chỉnh vào toàn làng hội.

c. Quan liêu hệ giữa pháp luật với đạo đức

- Quy phạm pháp luật cùng quy phạm đạo đức tất cả quan hệ chặt chẽ với nhau.

- đơn vị nước đưa những quy phạm đạo đức phổ biến, phù hợp vào trong các quy phạm pháp luật.

- Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ những giá trị đạo đức.

- Những giá bán trị cơ bản nhất của pháp luật cùng đạo đức: công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.

4. Sứ mệnh của pháp luật trong đời sống xã hội

a. Pháp luật là phương tiện để công ty nước quản lí làng mạc hội

- Pháp luật là phương tiện hữu hiệu nhất để quản lí làng hội: tạo trật tự, ổn định, tồn tại cùng phát triển.

- Pháp luật giúp nhà nước đẩy mạnh quyền lực của mình, kiểm tra, kiểm rà được những hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan tiền trong phạm vi lãnh thổ của mình.

- công ty nước ban hành pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật trên đồ sộ toàn làng mạc hội: Công bố công khai, kịp thời, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin; đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, xây dựng tủ sách pháp luật ở địa phương, cơ quan,...

b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

- thông qua các văn bản luật, pháp luật xác lập quyền của công dân, là căn cứ để công dân thực hiện quyền của mình.

Xem thêm: Bị Nerf Là Gì ? Ai Là Thánh Nerf Trong Lmht ? Ai Là Thánh Nerf Trong Lmht

- Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình: Quy định quyền của công dân, biện pháp thức để công dân thực hiện các quyền đó, trình tự, thủ tục pháp lí để yêu cầu công ty nước bảo vệ khi quyền của bản thân bị xâm phạm.