1. đồng đẳng giữa những dân tộc a) cầm nào là đồng đẳng giữa các dân tộc - dân tộc bản địa được hiểu theo tức thị một bộ phận dân cư quốc gia. * Quyền bình đẳng giữa những dân tộc là: những dân tộc trong một non sông không phân biệt nhiều phần hay thiểu số, trình độ chuyên môn văn hoá, không minh bạch chủng tộc, màu da...đều được nhà nước và PL tôn trọng, bảo đảm an toàn và sản xuất đk phát triển. B) Nội dung đồng đẳng giữa những dân tộc - các dân tộc việt nam đều được đồng đẳng về chủ yếu trị * Quyền công dân thâm nhập quản lí đơn vị nước và xã hội, tham gia cỗ máy nhà nước, thảo luận, góp ý các vấn đề chung, không khác nhau dt, tôn giáo... -Các dân tộc bản địa sinh sinh sống trên bờ cõi VN không phân minh đa số, thiểu số, không phân biệt trình độ chuyên môn phát triển đều phải sở hữu đại biểu của bản thân mình trong những cơ quan đơn vị nước. - các dân tộc việt nam đều được đồng đẳng về kinh tế tài chính * biểu đạt ở chính sách KT ở trong phòng nước không minh bạch giữa những dt; công ty nước luôn quan trung tâm đấu tư cải tiến và phát triển KT với cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dt thiểu số. Để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về KT giữa những vùng, đơn vị nước phát hành các chương trình cách tân và phát triển KT- XH đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dt với miền núi, tiến hành cs tương trợ, giúp nhau thuộc phát triển. - các dân tộc vn đều được bình đẳng về văn hoá, giáo dục * các dt tất cả quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống vh được bảo tồn, giữ lại gìn, khôi phục, vạc huy, cải cách và phát triển là đại lý củng cầm cố sự đoàn kết, thống độc nhất toàn dân tộc. * đơn vị nước tạo phần lớn đk để công dân thuộc các dt không giống nhau đều được đồng đẳng về thời cơ học tập. C) Ý nghĩa quyền đồng đẳng giữa những dân tộc * bình đẳng giữa những dân tộc là các đại lý đoàn kết giữa các dân tộc với đại câu kết toàn dân tộc. Không có bình đẳng thì không tồn tại đoàn kết thực sự. * triển khai tốt chế độ các dân tộc bản địa bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, góp nhau cùng trở nên tân tiến là sức mạnh bảo đảm sự phát triển bền chắc của đất nước, góp phần thực hiện kim chỉ nam “dân giàu, nước mạnh, làng mạc hội công bằng, dân chủ, văn minh”. D) cơ chế của Đảng với pháp luật trong phòng nước về quyền bình đẳng giữa những dân tộc * Ghi nhận trong HP và những văn phiên bản PL về quyền bình đẳng giữa các dân tộc * thực hiện CL phát triển KT-XH so với vùng đồng bào dân tộc bản địa *Nghiêm cấm những hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc bản địa 2. Bình đẳng giữa những tôn giáo. A. Khái niệm đồng đẳng giữa các tôn giáo. *Quyền đồng đẳng giữa những tôn giáo nghỉ ngơi VN đều sở hữu quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; đều đồng đẳng trước pháp luật; hầu như nơi bái tự tín ngưỡng, tôn gióa được pháp luật bảo hộ. B. Câu chữ quyền bình đẳng giữa những tôn giáo. *Các tôn giáo được bên nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo qui định của pháp luật. *Hoạt đụng tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của quy định được đơn vị nước bảo đảm; những cơ sở tôn giáo hòa hợp pháp được đơn vị nước bảo hộ. C. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa những tôn giáo. Quyền bình đẳng giữa những tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng đặc biệt của khối đại liên minh dân tộc, ảnh hưởng tình đoàn kết gắn bó của dân chúng VN, chế tạo ra thành sức khỏe tổng hợp của tất cả dân tộc ta trong công cuộc thành lập đất nước. D.Chính sách của Đảng và pháp luật ở trong phòng nước về quyền bình đẳng giữa những tôn giáo. -Nhà nước bảo đảm an toàn quyền chuyển động tín ngưỡng, tôn giáo theo nguyên tắc của pháp luật. -Nhà nước bằng lòng và đảm bảo cho công dân gồm hoặc không có tôn giáo được hưởng đầy đủ quyền công dân và bao gồm trách nhiệm tiến hành nghĩa vụ công dân. -Đoàn kết đồng bào theo những tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không áp theo tôn giáo. -Nghiêm cấm hầu như hành vi vi phạm quyền tự do thoải mái tôn giáo; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để chuyển động trái pháp luật, phân tách rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, khiến rối chơ vơ tự công cộng, làm tổn hại đến bình yên quốc gia.
Bạn đang xem: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

Làm bài bác trắc nghiệm tại trên đây
/gdcd/lop-12/lythuyet/218/638-quyen-binh-dang-giua-cac-dan-tocton-giao.html
đánh giá - đóng góp góp ý kiến
Không được sử dụng SPAM khối hệ thống - giả dụ vi phạm: Thành viên hay (xóa nick), member VIP (khóa nick 10 - 50 ngày).
Mã chứng thực *
*

Đóng (Close) xác nhận
Gửi câu hỏi tới kênh luận bàn - forum


Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 8 Bài 9 : Góp Phần Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Ở

Không được sử dụng quá SPAM hệ thống - nếu vi phạm: Thành viên hay (xóa nick), member VIP (khóa nick 10 - 50 ngày).