Bài 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 trang 13 SBT Toán 9 Tập 2

Bài 35 trang 13 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 2: Tổng của nhì số bằng 59. Nhì lần của số này nhỏ thêm hơn ba lần của số tê là 7. Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Sách bài tập toán 9 tập 2

Lời giải:

Gọi x, y là nhì số nên tìm.

Vì tổng của nhị số bằng 59 yêu cầu ta có phương trình: x + y = 59

Vì hai lần của số này nhỏ nhiều hơn ba lần của số kia là 7 bắt buộc ta bao gồm phương trình: 3y – 2x = 7.

Ta có hệ phương trình:

Vậy nhị số bắt buộc tìm là 34 với 25.

Bài 36 trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Bảy năm kia tuổi bà mẹ bằng năm lân tuổi con cộng thêm 4. Trong năm này tuổi người mẹ vừa đúng vội vàng 3 lần tuổi của con. Hỏi năm nay mọi người bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Gọi x và y theo lần lượt là số tuổi trong năm này của bà mẹ và con.

Điều kiện: x, y ∈N*; x > y > 7

Năm ni tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con buộc phải ta có: x = 3y

Bảy năm trước tuổi bà mẹ bằng năm lần tuổi con cộng thêm 4 yêu cầu ta có:

x – 7 = 5(y – 7) + 4

Ta có hệ phương trình:

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy tuổi hiện nay của người mẹ là 36, của con là 12.

Bài 37 trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Cho một vài có nhị chữ số. Ví như đổi vị trí hai chữ số của nó thì được một số to hơn số đã cho rằng 63. Tổng của số đã mang lại và số mới tạo thành bởi 99. Tra cứu số vẫn cho.

Lời giải:

Gọi chữ số hàng trăm là x, chữ số hàng đơn vị là y.

Điều kiện x ∈N* và x ≤ 9; y ∈N* cùng y ≤ 9.

Số tất cả hai chữ số với số đổi chỗ: = 10y + x

Đổi địa điểm hai chữ số thì được một số lớn hơn số đã cho rằng 63, ta có:

(10y + x) – (10x + y) = 63

Tổng của số đã mang lại và số mới tạo thành bởi 99, ta có:

(10x + y) + (10y + x) = 99

Ta tất cả hệ phương trình:

Ta thấy x = 1, y = 8 thỏa điều kiện bài toán.

Vậy số đề nghị tìm là 18.

Bài 38 trang 13 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 2: nhì anh Quang với Hùng góp vốn thuộc kinh doanh. Anh quang góp 15 triệu đồng, hero góp 13 triệu đồng. Sau một thời hạn lãi được 7 triệu đồng. Lãi được chia theo tỉ trọng vốn đã góp. Em hãy dùng phương pháp giải hệ phương trình nhằm tính tiền lãi cơ mà mỗi anh được hưởng.

Lời giải:

Gọi x, y (triệu đồng) theo lần lượt là số tiền lãi mà anh quang quẻ và anh hùng nhận được. Điều kiện: 0 0; y > 0

Vì sở hữu 5 trái trứng gà và 5 trái trứng vịt hể 10000 đồng nên ta có: 5x + 5y = 10000

Vì tải 3 trái trứng con gà và 7 quả trứng vịt hết 9600 đồng đề nghị ta có:3x + 7y = 9600.

Ta tất cả hệ phương trình:

Giá trị của x cùng y thỏa đk bài toán.

Vậy giá bán một trái trứng con kê là 1100 đồng

giá một quả trứng vịt là 900 đồng.

Bài 40 trang 13 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 2: Một sảnh trường hình chữ nhật gồm chu vi 340m. Tía lần chiều dài thêm hơn nữa bốn lần chiều rộng là 20m. Tính chiều dài cùng chiều rộng của sân trường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 1 Trang 8 Sgk Gdcd 9, Giải Bài Tập Bài 1 Trang 5 Sgk Gdcd Lớp 9

Lời giải:

Gọi x, y (m) thứu tự là chiều rộng và chiều dài của sảnh trường.

Điều kiện: 0 0, y > 0

Khi đó mức chi phí của 1kg sắt là φ 18 là 22x (đồng)

Vì tầng một dùng 30 cây sắt φ 18 cùng 350kg sắt φ 8 không còn y đồng yêu cầu ta có: 30.22x + 350x = y

Vì tầng hai dùng 20 cây sắt φ 18 với 250kg fe φ 8 hết ít hơn tầng một 1440000 đồng nên ta có: 20.22x + 250x = y – 1440000