crimea-troll.com ra mắt đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa chất hóa học 12 nâng cao (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích giúp chúng ta tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và ngôn từ chương trình SGK chất hóa học 12 nâng cao.

Mục lục Sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao:CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT.Bài 1. Este.Bài 2. Lipit.Bài 3. Hóa học giặt rửa.Bài 4. Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một vài dẫn xuất của hiđrocacbon.CHƯƠNG 2. CACBOHIĐRAT.Bài 5. Glucozơ.Bài 6. Saccarozơ.Bài 7. Tinh bột.Bài 8. Xenlulozơ.Bài 9. Luyện tập: kết cấu và tính chất của một vài cacbohiđrat tiêu biểu.Bài 10. Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một vài cacbohiđrat.CHƯƠNG 3. AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN.Bài 11. Amin.Bài 12. Amino axit.Bài 13. Peptit cùng protein.Bài 14. Luyện tập: cấu trúc và đặc điểm của amin, amino axit, protein.Bài 15. Bài thực hành 2: một vài tính hóa học của amin, amino axit với protein.CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.Bài 16. Đại cương cứng về polime.Bài 17. Vật liệu polime.Bài 18. Luyện tập: Polime và vật tư polime.CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI.Bài 19. Kim loại và đúng theo kim.Bài 20. Hàng điện hoá của kim loại.Bài 21. Luyện tập: đặc điểm của kim loại.Bài 22. Sự điện phân.Bài 23. Sự bào mòn kim loại.Bài 24. Điều chế kim loại.Bài 25. Luyện tập: Sự điện phân – Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại – Điều chế kim loại.Bài 26. Bài thực hành thực tế 3: dãy điện hoá của kim loại. Điều chế kim loại.Bài 27. Bài thực hành thực tế 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại.CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM.Bài 28. Sắt kẽm kim loại kiềm.Bài 29. Một số hợp chất đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm.Bài 30. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ.Bài 31. Một trong những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.Bài 32. Luyện tập: đặc điểm của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ.Bài 33. Nhôm.Bài 34. Một số trong những hợp chất đặc biệt quan trọng của nhôm.Bài 35. Luyện tập: đặc thù của nhôm cùng hợp hóa học của nhôm.Bài 36. Bài thực hành 5: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúng.Bài 37. Bài thực hành 6: tính chất của nhôm cùng hợp hóa học của nhôm.CHƯƠNG 7. CROM – SẮT – ĐỒNG.Bài 38. Crom .Bài 39. Một số trong những hợp hóa học của crom.Bài 40. Sắt.Bài 41. Một trong những hợp chất của sắt.Bài 42. Kim loại tổng hợp của sắt.Bài 43. Đồng và một số hợp hóa học của đồng.Bài 44. Qua loa về một số trong những kim các loại khác.Bài 45. Luyện tập: đặc thù của crom, sắt và rất nhiều hợp chất của chúng.Bài 46. Luyện tập: đặc thù của đồng và hợp hóa học của đồng. Qua loa về những kim các loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb.Bài 47. Bài xích thực hành: tính chất hoá học của crom, sắt, đồng và hầu hết hợp chất của chúng.CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH.Bài 48. Nhấn biết một vài cation trong dung dịch.Bài 49. Dấn biết một số trong những anion vào dung dịch.Bài 50. Dìm biết một trong những chất khí.Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ.Bài 52. Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng cách thức pemanganat.Bài 53. Luyện tập: dấn biết một số trong những chất vô cơ.Bài 54. Bài thực hành 8: dìm biết một trong những ion trong dung dịch.Bài 55. Bài thực hành thực tế 2: chuẩn chỉnh độ dung dịch.CHƯƠNG 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN gớm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG.Bài 56. Hoá học cùng vấn đề trở nên tân tiến kinh tế.Bài 57.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa 12 nâng cao


Xem thêm: Học Thiết Kế Với Illustrator Là Gì? Ứng Dụng Của Illustrator Trong Đời Sống

Hoá học và vụ việc xã hội.Bài 58. Hoá học tập và vụ việc môi trường.