crimea-troll.com trình làng đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa lịch sử hào hùng 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kỹ năng và văn bản chương trình SGK lịch sử hào hùng 12.

Mục lục Sách giáo khoa lịch sử dân tộc 12:PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000.CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ hai (1945 – 1949).Bài 1. Sự hình thành lẻ tẻ tự nhân loại mới sau Chiến tranh nhân loại thứ hai (1945 – 1949).CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000).Bài 2. Liên Xô và những nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000).CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MỸ LATINH (1945 – 2000).Bài 3. Các nước Đông Bắc Á.Bài 4. Những nước Đông nam giới Á với Ấn Độ.Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh.CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000).Bài 6. Nước Mĩ.Bài 7. Tây Âu.Bài 8. Nhật Bản.CHƯƠNG V. Quan lại HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000).Bài 9. Quan lại hệ nước ngoài trong với sau thời kì cuộc chiến tranh lạnh.CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ.Bài 10. Bí quyết mạng kỹ thuật – technology và xu thế trái đất hoá nửa sau nỗ lực kỉ XX.Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 mang đến năm 2000.PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT phái nam TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000.CHƯƠNG I. VIỆT phái mạnh TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930.Bài 12. Trào lưu dân tộc dân công ty ở vn từ năm 1919 cho năm 1925.Bài 13. Trào lưu dân tộc dân công ty ở nước ta từ năm 1925 mang đến năm 1930.CHƯƠNG II. VIỆT phái nam TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945.Bài 14. Trào lưu cách mạng 1930 – 1935.Bài 15. Phong trào dân nhà 1936 – 1939.Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước vn Dân chủ Cộng hoà ra đời.CHƯƠNG III. VIỆT phái mạnh TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954.Bài 17. Nước nước ta Dân chủ Cộng hoà tự sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước thời điểm ngày 19 – 12 – 1946.Bài 18. Trong thời hạn đầu của cuộc binh cách toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).Bài 19. Bước cách tân và phát triển của cuộc loạn lạc toàn quốc kháng thực dân Pháp (1951 – 1953).Bài 20. Cuộc tao loạn toàn quốc chống thực dân Pháp ngừng (1953 – 1954).CHƯƠNG IV. VIỆT phái nam TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975.Bài 21. Xây dừng chủ nghĩa thôn hội làm việc miền Bắc, chiến đấu chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn miền nam (1954 – 1965).Bài 22. Dân chúng hai miền thẳng chiến đấu chống mỹ xâm lược. Nhân dân khu vực miền bắc vừa chiến tranh vừa cung ứng (1965 – 1973).Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế tài chính – thôn hội sinh sống miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền phái nam (1973 – 1975).CHƯƠNG V. VIỆT nam TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000.Bài 24. Nước ta trong năm đầu sau thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu giúp nước năm 1975.Bài 25. Việt nam xây dựng công ty nghĩa thôn hội với đấu tranh đảm bảo Tổ quốc (1976 – 1986).Bài 26.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa lịch sử lớp 12


Xem thêm: Giải Bài Tập Hợp Tác Cùng Phát Triển Gdcd 9 Bài 6: Hợp Tác Cùng Phát Triển

Đất nước bên trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa làng hội (1986 – 2000).Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ thời điểm năm 1919 cho năm 2000.Chịu trách nhiệm xuất bản: chủ tịch Hội đồng member kiêm tgđ NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.Phó tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG.Biên tập lần đầu: LƯU HOA SƠN – NÔNG THỊ HUỆ.Biên tập tái bản: VŨ THỊ HẠNH QUỲNH – HUỲNH CHÍ DANH.Biên vẽ lược đồ: NGUYỄN phái nam PHÓNG.Trình bày bìa: LƯU CHÍ ĐỒNG.Thiết kế, trình diễn sách: BÙI quang đãng TUẤN.Sửa phiên bản in: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – VŨ HẠNH QUỲNH.Chế bản: CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG.Trong sách có sử dụng một số ảnh tư liệu: lịch sử thế giới – thời đương đại, dạy dỗ học lịch sử vẻ vang 1945 – 1954 qua hình ảnh tư liệu, lịch sử vẻ vang Việt phái nam 1954 – 1965, cuộc chiến tranh cách mạng nước ta 1945 – 1975: chiến thắng và bài học, nguồn hình ảnh tư liệu của Thông tấn thôn Việt Nam, Tạp chí lịch sử Quân sự và một số trang website nước ngoài.