+ Chồi bông hoa mầm hoa sẽ phát triển thành cành sở hữu hoa hoặc hoa.Bạn đang xem: Sự không giống nhau giữa chồi hoa với chồi lá


*

1

- như thể nhau: làm việc chồi lá với chồi hoa đều phải có mầm lá bao bọc.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá

- khác nhau:

+ Chồi lá : cómô phân sinh ngọn

+ Chồi hoa; bao gồm mầm hoa

2

Chồi lá sẽ cách tân và phát triển thành cành mang lá.

Chồi hoa sẽ cải tiến và phát triển thành cành mang hoa hặc hoa.

Good luck!

Khác nhau:- Chồi hoa sẽ trở nên tân tiến thành cành có hoa hoặc hoa.-chồi lá sẽ cải tiến và phát triển thành cành mang lá.

Để một cây gồm cành lên bàn, quan sát, so sánh với H13.1 hãy xác định:

- Thân với những phần tử nào?

- số đông điểm tương tự nhau thân thân và cành?

- địa điểm chồi ngọn trên thân, cành?

- địa điểm chồi nách?

- Chồi ngọn sẽ trở nên tân tiến thành bộ phận nào của cây?

Xem hình H.13.2 và trả lời câu hỏi:

- search sự kiểu như nhau và khác nhau về cấu trúc giữa chồi hoa và chồi lá?

- Chồi hoa, chồi lá sẽ cải cách và phát triển thành các phần tử nào của cây?

- Những phần tử của thân: Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành.

- Thân với cành đều phải có chồi ngọn, có lá, lá gồm chồi nách.

- Chồi ngọn nằm ở đầu thân cùng đầu cành.

- Chồi nách nằm ở dọc thân và cành, nằm tại vị trí kẽ lá.

- Chồi ngọn giúp thân cây nhiều năm ra

- trong hình H.13.2 giữa chồi hoa với chồi lá

+ tương tự nhau: đều được phủ quanh bên ngoài bằng chồi lá

+ khác nhau: vào chồi lá tất cả mô phân sinh ngọn sẽ phát triển thành cành mang lá, còn chồi hoa bao gồm mầm hoa sẽ cải tiến và phát triển thành hoa.

- Chồi hoa sẽ cải cách và phát triển thành cành có hoa hoặc hoa, chồi lá sẽ trở nên tân tiến thành cành có lá.

Đúng 0 bình luận (0)

chồi hoa với chồi lá có cấu trúc giống nhau................

giúp mk đi mk đang cần gấp

Lớp 6 Ngữ văn 1 0 nhờ cất hộ Hủy

+Giống nhau:

+Khác nhau:

-Chồi lá: gồm mô phân sinh ngọn.

Chồi hoa: tất cả mầm hoa.

-Chồi lá: form size nhỏ.

Chồi hoa: kích cỡ lớn hơ

Đúng 0
phản hồi (0)

sự khác nhau và như là nhau của chồilá cùng chồihoa

Lớp 6 Ngữ văn 3 0 gửi Hủy

Sự không giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

- Chồi lá vớ nhiên nhỏ dại hơn chồi hoa

- Chồi lá về sau trở nên tân tiến thành lá, chồi hoa về sau cải cách và phát triển thành hoa

- Chồi hoa thì gồm mầm hoa, thay vày đó, chồi lá gồm mầm lá

Đúng 0
phản hồi (0)

-Giống nhau: Đều bao gồm mầm lá bao bọc

-Khác nhau:

+Chồi lá là mô phân sinh, sẽ cải tiến và phát triển thành cành có lá

+Chồi hoa là mầm hoa, sẽ cải tiến và phát triển thành cành có hoa hoặc hoa

Đúng 0
phản hồi (0)

Giống nhau : ngơi nghỉ chồi là với chồi hoađều bao gồm mầm lá bao bọc

Khác nhau :

+ Chồi lá là tế bào phân sinh, sẽ trở nên tân tiến thành cành sở hữu lá

+ Chồi hoa là mầm hoa, sẽ phát triển thành cành có hoa hoặc hoa

Đúng 0
bình luận (0)

Sự khác nhau giữa chồi hoa cùng chồi lá?

Lớp 6 Sinh học 1 0 gửi Hủy

- Chồi hoa: hình trứng tròn; không có mô phân sinh ngọn, bao gồm mầm hoa với mầm lá; trở nên tân tiến thành cành mang hoa.

- Chồi lá: hình trứng dài; tất cả mô phân sinh ngọn, chỉ có mầm lá; cải tiến và phát triển thành cành mang lá.

Đúng 0
bình luận (0)

So sánh sự khác biệt và kiểu như nhau thân chồi hoa và chồi lá

Help me, pls

ok

Lớp 6 Ngữ văn 1 0 nhờ cất hộ Hủy

- Chồi lá vớ nhiên nhỏ dại hơn chồi hoa.- Chồi lá về sau phát triển thành lá, chồi hoa về sau cách tân và phát triển thành hoa.- Chồi hoa thì gồm mầm hoa, thay vì chưng đó, chồi lá bao gồm mầm lá .

Đúng 0
bình luận (0)

Sự khác nhau giữa chồi hoa với chồi lá

Lớp 6 Ngữ văn 1 0 giữ hộ Hủy

- Chồi hoa: hình trứng tròn; không có mô phân sinh ngọn, bao gồm mầm hoa với mầm lá; cách tân và phát triển thành cành có hoa.

- Chồi lá: hình trứng dài; gồm mô phân sinh ngọn, chỉ có mầm lá; trở nên tân tiến thành cành có lá.

Đúng 0
bình luận (0)

sự khác nhau giữa chồi hoa cùng chồi lá

Lớp 6 Toán 4 0 giữ hộ Hủy

Chồi lá tất nhiên bé dại hơn chồi hoa =.="- Chồi lá về sau phát triển thành lá, chồi hoa về sau phát triển thành hoa- Chồi hoa thì tất cả mầm hoa, thay bởi đó, chồi lá có mầm lá

.......

Đúng 0
bình luận (0)

Bài làm

Sự khác nhau thân chồi lá cùng chồi hoa- Chồi lá nhỏ hơn chồi hoa .- Chồi lá về sau cách tân và phát triển thành lá .

Xem thêm: Ống Fix Là Gì - Ống Kính Fix Là Gì

-chồi hoa về sau trở nên tân tiến thành hoa .- Chồi hoa thì tất cả mầm hoa, thay vị đó, chồi lá có mầm lá .

Đúng 0
comment (0)

Sự khác biệt giữa chồi lá và chồi hoa- Chồi lá tất nhiên bé dại hơn chồi hoa =.="- Chồi lá về sau cải cách và phát triển thành lá, chồi hoa về sau trở nên tân tiến thành hoa- Chồi hoa thì tất cả mầm hoa, thay vày đó, chồi lá tất cả mầm lá

k nha

Học tốt

Đúng 0
phản hồi (0)

sự khác biệt giữa chồi hoa và chồi lá ?

Lớp 6 Toán 2 0 gởi Hủy Chồi lá phát triển thành cành có láChồi hoa trở nên tân tiến thành cành sở hữu hoa Đúng 0
bình luận (0)

- Chồi lá cải cách và phát triển thành cành với lá

- Chồi hoa phát triển thành cành có hoa

HỌC TỐT

Đúng 0
phản hồi (0) SGK trang 45

Câu 2: Sự không giống nhau giữa chồi hoa cùng chồi lá?

Lớp 6 Sinh học bài bác 13. Kết cấu ngoài của thân 21 0 gởi Hủy

Sự khác biệt giữa chồi lá cùng chồi hoa?