II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ I - ĐẦU THẾ KỶ X)

1.Khái quát trào lưu đấu tranh từ núm kỷ I đến vào đầu thế kỷ X.

Bạn đang xem: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc


Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

Địa bàn

40

Hai Bà Trưng

Hát Môn

100,137, 144

Nhân dânNhật Nam

Quận Nhật Nam

157

ND Cửu Chân

Quận Cửu Chân

178, 190

ND Giao Chỉ

Quận Cửu Chân

248

Bà Triệu

Quận Giao Chỉ

542

Lý Bí

687

Lý trường đoản cú Tiên

722

Mai Thúc Loan

776- 791

Phùng Hưng

819- 820

Dương Thanh

905

Khúc vượt Dụ

938

Ngô Quyền


* thừa nhận xét

-Trong suốt 100 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc tiếp tục vùng dậy tranh đấu giành độc lập dân tộc.

-Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa nhân ái dân cả bố quận tham gia.

* Kết quả:Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được tổ chức chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc quá Dụ).

* Ý nghĩa:Thể hiện ý thức yêu nước phòng giặc ngoại xâm, ý chí tự nhà và lòng tin dân tộc của quần chúng. # Âu Lạc.

*
Bà Triệu - Tranh dân quầy bán hàng Trống

*
Đền cúng Phùng Hưng

2. Một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

Cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Kẻ thù

Địa bàn

Tóm tắt

diễn biến

Ý nghĩa

Hai Bà Trưng

3. 40 - 42

Nhà Đông Hán

Hát Môn Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu

- mon 3 - 40 2 bà trưng phất cờ khởi nghĩa được quần chúng. # nhiệt liệt tận hưởng ứng chiếm lĩnh được Cổ Loa buộc thái thú đánh Định trốn về TQ. KN win lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng tổ chức chính quyền tự chủ.

- Năm 42 công ty Hán gửi hai vạn quân thanh lịch xâm lược. 2 bà trưng tổ chức kháng chiến gan dạ nhưng bởi vì chênh lệch về lực lượng, binh cách thất bại 2 bà trưng hi sinh.

- bắt đầu cho cuộc tranh đấu chống áp bức đô hộ của dân chúng Âu Lạc.

- xác minh khả năng, sứ mệnh của đàn bà trong đấu tranh chống ngoại xâm

Lý Bí, Triệu quang đãng Phục

542 - 571

Nhà Lương

Long Biên

Tô Lịch

- Năm 542 Lý túng liên kết các châu thuộc miền bắc bộ khởi nghĩa. Lật đổ cơ chế đô hộ.

- Năm 544 Lý túng thiếu lên ngôi lập nước Vạn Xuân.

- Năm 542 nhà Lương rước quân xâm lược, Lý túng trao binh quyền đến Triệu quang quẻ Phục tổ chức kháng chiến ® năm 550 thăng lợi. Triệu quang đãng Phục đăng quang vua.

- Năm 571 Lý Phật Tử chiếm ngôi.

- Năm 603 bên Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại.

- Giành được độc lập, tự nhà sau 500 năm chống chọi bền bỉ.

- xác minh sự trưởng thành của ý thức dân tộc.

- Bước cách tân và phát triển mới của trào lưu đấu tranh giành tự do dân tộc của dân chúng ta thời Bắc thuộc.

Khúc vượt Dụ

905

Đường

Tống Bình

- Năm 905 Khúc thừa Dụ được quần chúng. # ủng hộ xâm lăng Tống Bình, dành quyền trường đoản cú chut (giành chức ngày tiết độ sứ).

- Năm 907 Khúc Hạo xây dựng chủ yếu quyền tự do tự chủ.

- Lật đổ ách đô hộ ở trong phòng Đường. Giành tự do tự chủ.

- Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc chống chọi giành độc lập của dân chúng ta thời Bắc thuộc.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Dashlane Là Gì, Tính Tiện Nghi Và An Toàn Của Nó

Ngô Quyền

938

Nam Hán

Sông Bạch Đằng

- Năm 938 quân nam giới Hán xâm lấn nước ta, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân giết bị tiêu diệt tên phản bội tặc Kiều Công Tiễn (cầu viện phái mạnh Hán) và tổ chức triển khai đánh quân phái mạnh Hán bên trên sông Bạch Đằng, đập tan thủ đoạn xâm lược trong phòng Nam Hán.