Hoá học 9 bài 16 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức về các tính chất hóa học tập của kim loại. Đồng thời giải cấp tốc được những bài tập chất hóa học 9 chương 2 trang 51.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của kim loại lớp 9

Việc giải Hóa 9 bài bác 16 trước khi đi học các em nhanh chóng nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau sinh sống trên lớp đang học gì, đọc sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Tính hóa chất của kim loại

Lý thuyết tính chất hóa học của kim loạiGiải bài tập Hóa 9 bài bác 16 trang 51

Lý thuyết đặc điểm hóa học của kim loại

I. Tác dụng với phi kim

1. Với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được cùng với oxi tạo ra thành oxit.

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được cùng với oxi

2. Với giữ huỳnh

- Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu giữ huỳnh tạo nên thành muối bột sunfua (=S)

2Al + 2S

*
Al2S3

3. Bội nghịch ứng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

II. Chức năng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có sắt kẽm kim loại đứng trước H new phản ứng)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

III. Tác dụng với hỗn hợp muối

Trừ K, Na, Ca, ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì tác dụng ngay cùng với nước

Kim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối hạt của chúng.

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Giải bài tập Hóa 9 bài bác 16 trang 51

Câu 1


Kim loại tất cả những đặc thù hóa học nào? rước ví dụ với viết các phuwong trình hóa học minh họa với sắt kẽm kim loại magie.

Gợi ý đáp án

Kim loại có những đặc điểm hóa học tập chung:

1. Làm phản ứng của sắt kẽm kim loại với phi kim:

2Mg + O2 → 2MgO

Mg + Cl2 → MgCl2

2. Bội nghịch ứng của kim loại với hỗn hợp axit:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

3. Làm phản ứng của sắt kẽm kim loại với hỗn hợp muối:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu.

Câu 2

Hãy kết thúc các phương trình hóa học sau đây:

a) ... + HCl -⇒ MgCl2 + H2

b) ... + AgNO3 ⇒ Cu(NO3)2 + Ag

c) ... + ... ⇒ ZnO

d) ... + Cl2 ⇒ HgCl2

e) ... + S ⇒ K2S.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

Câu 3

Viết những phương trình hóa học xẩy ra giữa những cặp hóa học sau đây:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng.

b) Kẽm + dung dịch bạc đãi nitrat.

c) Natri + lưu giữ huỳnh.

d) can xi + clo.

Gợi ý đáp án

Các phương trình phản nghịch ứng hóa học:

a) Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 → CaCl2.

Câu 4

Dựa vào đặc điểm hóa học của kim loại, hãy viết những phương trình hóa học biểu diễn những chuyển hóa sau đây:


Gợi ý đáp án

(1) Mg + Cl2 → MgCl2

(2) 2Mg + O2 → 2MgO

(3) Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag ↓

(5) Mg + S → MgS

Câu 5

Dự đoán hiện tượng lạ và viết phương trình chất hóa học xảy ra, khi:

a) Đốt dây fe trong khí clo.

b) cho một đinh sắt vào trong ống nghiệm đựng hỗn hợp CuCl2.


c) cho một viên kẽm vào hỗn hợp CuSO4.

Gợi ý đáp án

a) Khối color nâu tạo thành:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

b) dung dịch CuCl2 phai và nhạt màu xanh, kim loại red color bám vào đinh sắt.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) Zn rã dần, hỗn hợp CuSO4 phai màu xanh, kim loại màu đỏ bám vào viên kẽm.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓


Câu 6

Ngâm một lá kẽm trong 20 g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho tới khi kẽm không tan được nữa. Tính trọng lượng kẽm vẫn phản ứng với dung dịch trên cùng nồng độ xác suất của hỗn hợp sau phản nghịch ứng.

Xem thêm: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên, Kháng Chiến Chống Xâm Lược Nguyên

Gợi ý đáp án

*

*

*

*

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

? 0,0125 mol ?

Theo phương trình:

*

*

Theo phương trình:

*

Ta có: mdd sau pứ =

*

*

Câu 7

Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch tệ bạc nitrat tính đến khi đồng không thể tan thêm được nữa. đem lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân nặng thì thấy cân nặng lá đồng tạo thêm 1,52 g. Hãy khẳng định nổng độ mol của dung dịch bội bạc nitrat đã sử dụng (giả thiết toàn thể lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).