tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Tham khảo:

- chú cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường nước. Lượng trứng mỗi lứa đẻ phệ sẽ tăngsố lượng trứng được thụ tinh.

Bạn đang xem: Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn

- Cá chép không tồn tại tập tính chăm sóc trứng và con non. Trứng sau khi thụ tinh phải đương đầu với đk môi trường, nguy cơ bị cá không giống ăn.

vị đó, con cá chép đẻ các trứng nhằm tăng hiệu suất thụ tinh, tăng số lượng cá con tồn tại tới khi trưởng thành, bảo trì giống loài.


*

Tham khảo

Cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường nước. Lượng trứng mỗi lứa đẻ lớn đang tăng số lượng trứng được thụ tinh. ... Vì đó, cá chép đẻ nhiều trứng để tăng công suất thụ tinh, tăng số lượng cá con tồn tại tới lúc trưởng thành, duy trì giống loài.


TK

 Cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường nước. Lượng trứng mỗi lứa đẻ lớn đã tăng số lượng trứng được thụ tinh. ... Vì đó, cá chép đẻ nhiều trứng để tăng năng suất thụ tinh, tăng số lượng cá con tồn tại tới khi trưởng thành, bảo trì giống loài.


Tham khảo:

- chú cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường thiên nhiên nước. Lượng trứng từng lứa đẻ to sẽ tăngsố lượng trứng được thụ tinh.

- Cá chép không có tập tính chăm sóc trứng và con non. Trứng sau khoản thời gian thụ tinh phải đương đầu với điều kiện môi trường, nguy cơ bị cá khác ăn.

bởi vì đó, cá chép vàng đẻ nhiều trứng nhằm tăng công suất thụ tinh, tăng số lượng cá con tồn tại tới lúc trưởng thành, duy trì giống loài.


tk

- con cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường thiên nhiên nước. Lượng trứng mỗi lứa đẻ mập sẽ tăng con số trứng được thụ tinh.

- Cá chép không tồn tại tập tính chăm sóc trứng và con non. Trứng sau thời điểm thụ tinh phải đối mặt với điều kiện môi trường, nguy cơ bị cá không giống ăn.

Do đó, cá chép đẻ nhiều trứng nhằm tăng năng suất thụ tinh, tăng con số cá con sống sót tới khi trưởng thành, duy trì giống loài.


Tham khảo:

-Cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường nước. Lượng trứng mỗi lứa đẻ to sẽ tăng số lượng trứng được thụ tinh....Do đó, chú cá chép đẻ các trứng nhằm tăng hiệu suất thụ tinh, tăng con số cá con sống sót tới lúc trưởng thành, di chuyền tương đương loài.


Vì sao cá chép thường đẻ trứng với con số lớn?

A. Vì môi trường thiên nhiên ngoài có tương đối nhiều yếu tố có hại nên cá đẻ nhiều trứng để tăng khả năng thụ tinh.

B. Vì trong đk môi trường bất lợi thì trứng vẫn kết bào xác, sau đó bào xác bị huỷ hoại dần.

C. Vì cá đẻ trong môi trường thiên nhiên nước yêu cầu trứng dễ dàng chết

D. Vì năng suất thụ tinh của cá chép vàng rất cao.


Vì sao con cá chép thường đẻ trứng với số lượng lớn?

A. Vì môi trường ngoài có không ít yếu tố bất lợi nên cá đẻ các trứng nhằm tăng khả năng thụ tinh.

B. Bởi trong điều kiện môi trường ăn hại thì trứng đã kết bào xác, kế tiếp bào xác bị huỷ hoại dần.

C. Vày trong điều kiện môi trường vô ích thì trứng sẽ kết bào xác, tiếp nối bào xác bị huỷ hoại dần.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 9 Bài 7 Các Nước Mĩ La Tinh, Bài 7: Các Nước Mĩ

D. Vì năng suất thụ tinh của chú cá chép rất cao.


Cảm ơn trước ạ :3

Khi nói về điểm lưu ý của một số thay mặt đại diện lớp Cá, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau là đúng?I. Cá chép vàng thụ tinh ngoài, thường xuyên đẻ với số lượng trứng lớn (15 - đôi mươi vạn trứng).II. Cá đuối sống tại tầng đáy, có vây bung to, đuôi nhỏ, bơi lội kém.III. Cá nhám sống ở tầng mặt, đuôi khỏe, bơi yếu.IV. Lươn chui rúc vào trong bùn, vây bụng với vây ngực phạt triển.V. Cá ngựa chiến phóng ra một lũ con nhỏ, tuy vậy chúng vẫn đẻ trứng và thụ tinh ngoài 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Tại sao vào sự thụ tinh ngoài số lượng trứng cá chép đề ra lại lớnA. Cá muốn để nhiều trứng bỏ nhiều con

В. Thụ tinh ko kể tỉ lệ trứng chạm chán tinh trùng là hết sức ítC. Phụ thuộc vào vào nhiệt độ của nước nhằm cá nở con